พ่อหลวงของเรา

เรียงความตามรอยพ่อครูของแผ่นดิน วิชาภาษาไทย

8ก.พ.

ตามรอยพ่อครูของแผ่นดิน

 พ่อหลวงของเรา เปรียบเสมือนครูอาจารย์ผู้วางแนวทางและความรู้ให้พวกเราชาวไทย ได้เรียนรู้แล้วปฏิบัติตามในทางที่ถูกต้องและสุจริต แล้วพ่อหลวงของเราไม่เคยที่จะทำสิ่งที่ผิดเลย

แล้วยังคิดแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ทุกยากและขาดแคน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำ เรื่องเศรษฐกิจ หรือเรื่องการออม

  พ่อหลวงของเรา นั้นเปรียบเสมือนครูอาจารย์ที่เป็นผู้วางแนวทางต่างๆและความรู้ให้พวกเราชาวไทยมากตลอด และได้เรียนรู้แล้วปฏิบัติตามในแนวทางทางที่ถูกต้องและสุจริต แล้วพ่อหลวงของเราไม่เคยที่จะทำสิ่งที่ผิดเลย แล้วยังคิดแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ทุกยากและขาดแคน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำ เรื่องเศรษฐกิจ หรือเรื่องการออม ได้แก่ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนรู้จักอดออม  โครงการแก้มลิง เพื่อจะได้ชะลอน้ำเพื่อเก็บไว้ในหน้าแล้ง  โครงการฝนหลวง เพื่อให้มีน้ำทำนา  โครงการกันหันน้ำชัยพัฒนา เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ หญ้าแฝก เพื่อทำให้ป่าชายเลนสมบูรณ์ แล้วยังมีพระราชกรณียกิจอื่นๆ ที่พ่อหลวงของเราได้ทำเอาไว้เพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน

  พ่อหลวงของเรา เป็นผู้วางแนวทางต่างๆและความรู้ให้พวกเราชาวไทยมากตลอด และได้เรียนรู้แล้วปฏิบัติตามในแนวทางทางที่ถูกต้องและสุจริต เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ทุกยากและขาดแคน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำ เรื่องเศรษฐกิจ หรือเรื่องการออม เช่น แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการแก้มลิง โครงการฝนหลวง โครงการกันหันน้ำชัยพัฒนา แล้วยังมีพระราชกรณียกิจอื่นๆ ที่พ่อหลวงของเราได้ทำเอาไว้เพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน เพราะฉะนั้นเราควรรักรักหลวงเราให้มากๆ

เรารักพ่อหลวงของเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรารักในหหลวง

คำสำคัญ (Tags)#ในหลวง

หมายเลขบันทึก: 516494, เขียน: 16 Jan 2013 @ 20:34, แก้ไข, 16 Jan 2013 @ 20:34, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 44, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (44)

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:41

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:41

พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:41

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:41

อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:42

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:42

ยอดกษัตริย์นักพัฒนา

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:43

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:43

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:43

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:44

 ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:44

พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:45


พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:45

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:45

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:46

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ ..

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:46

พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ ไ ท ย . ค ร อ ง ใ จ ไ ท ย ทุ ก ด ว ง

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:46

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:47

พ่อคิด พ่อนำ พ่อทำ พ่อให้ เราควรสานต่องานที่พ่อทำ

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:48

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:48

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:49

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:50


รักไทยหวงแหนไทย รักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:51

พระองค์ทรงเป็นม หาราชปกครองแผ่น ดินโดยธรรม

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:51

ราเกิดเรากินบน แผ่นดินรูปขวาน มีพ่อเดียวกันทุ กบ้านเราเรียกท่ านว่า พ่อสยาม

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:52

เราคนไทยทุกคนจงร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวงของเรา

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:52

รักชาติ รักแผ่นดิน ต้องเอาสายใจทั้งชาติร่วมกัน

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:53

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดีเพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 20:55

ทรงเป็นซึ่ง จอมทัพไทย
ทรงนำไทย รู้สู้ภัย
ทรงนำให้ ทุกข์สิ้นไร้
จอมทัพไทย ของปวงชน

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 21:29

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 21:29

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 21:29

 ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 21:30

ทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 21:30

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 21:31

ขอให้คนไทยทุกคนจงภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 21:32

ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 21:33

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 21:33

ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 21:34

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 21:34

พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 21:36

จะเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อพ่อหลวง

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 21:36

 เราคนไทยรักสามัคคีเพื่อพ่อหลวง 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 21:37

ขอในหลวงของปวงชนชาวไทยทรงพระเจริญ

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 21:38

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ 16 Jan 2013 @ 21:38

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นการช่วยเหลือให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้