หากมีประโยชน์...ก็โหลดได้นะจ๊ะทุกคน

แบบทบทวนคณิตศาสตร์ (1).docx

ใบงานคณิต 1.doc

ใบงานเซต.docx

จงหาผลบวก

1.  (-7) + (-8)  =  ………………

2.  -5 + 8  =  ……………….

3.  -4  + (-7)  =  ………………

  4.  8 + (-6)  =  ……………….

จงหาผลลบ

1.  11- 8  =  ………………

2.  -7  - (-8)  =  ………………

3.  -5  - (9)  = ………………

4.  8- (-7)  =  ……………...

หากยังไม่ลืมก็ทำเล่นๆๆกันดูนะจ๊ะ....