วงกลม

ป.ปลา

แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลางภาคเรียนที่ 2/2555

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา  (ค23202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คะแนนเต็ม  20  คะแนน  เวลาที่ใช้ 60 นาที

...........................................................................................................................................

ข้อสอบมีจำนวน 2 ตอน

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนกากบาทคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวลงในกระดาษคำตอบที่แจกให้(ข้อ 1-14)

ผลการเรียนรู้  1. ใช้สมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการให้เหตุผลและแก้ปัญหาที่กำหนดให้ได้

                    2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้


1.  จากรูปจะได้  มีขนาดกี่องศา

ก.  19  องศา

ข.  21  องศา

ค.  23  องศา

ง.  25  องศา


2.  จากรูป F เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม BD=DE  และ  ขนาดของ  เท่ากับข้อใด 

ก.  46  องศา

ข.  48  องศา

ค.  53  องศา

ง.  63  องศา


3.  เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง 
จงหาขนาดของมุม B

ก.  23  องศา

ข.  33  องศา

ค.  43  องศา

ง.  53  องศา

4.  จากรูป AD  และ CD  สัมผัสวงกลม O ที่จุด A  และจุด C  ถ้า AC  = 58  องศา แล้วขนาดของมุม  AC เท่ากับเท่าใด

ก.  58  องศา

ข.  59  องศา

ค.  60 องศา

ง.  61  องศา


5.  ให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม OA // CB  และ AB = 48  องศา  ดังนั้น x มีค่าเท่าใด

ก.  70  องศา

ข.  71  องศา

ค.  72  องศา

ง.  73  องศา


6.  จากรูป  AC มีค่าเท่าใด

ก.  27  องศา

ข.  54  องศา

ค.  81  องศา

ง.  89  องศา


7.  O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม  OQ  =  35  องศา  จงหาขนาดของมุม PQ 

ก.  50  องศา

ข.  55  องศา

ค.  70  องศา

ง.  110  องศา

8.  O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม  AB และ  AB เป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลม  AB = 49 องศา  จงหาขนาดของมุม  AB

ก.  49  องศา

ข.  90  องศา

ค.  98  องศา

ง.  108  องศา


9.  O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม  AB และ  AB เป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลม  AB = 49 องศา  จงหาขนาดของมุม  AB

ก.  49  องศา

ข.  90  องศา

ค.  98  องศา

ง.  108  องศา


10.  O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม  AC  ผ่านจุด O  และ  CD =  27  องศา  จงหาขนาดของ  AD

ก.  43  องศา

ข.  53  องศา

ค.  63  องศา

ง.  73  องศา


11.  กำหนด  AB  =  80  องศา  มี  AD  เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง  จงหาค่า x ในรูปวงกลม

ก.  110  องศา

ข.  120  องศา

ค.  130  องศา

ง.  140  องศา

12.  กำหนด AD  = BC  ,  CD  =  55  องศา  จงหาค่า x ในรูปวงกลม

ก.  35  องศา

ข.  70  องศา

ค.  90  องศา

ง.  95  องศา

13.  กำหนด AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง O ,  AD  = 70  องศา  จงหาค่า x ในรูปวงกลม

ก.  35  องศา

ข.  55  องศา

ค.  70  องศา

ง.  105  องศา

14.  กำหนดมุมกลับของ AC  =  260  องศา  จงหาค่า x ในรูปวงกลม

ก.  50  องศา  ค.  130  องศา

ข.  100  องศา   ง.  160  องศา

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนแสดงวิธีคิด (ข้อ 15-17) 

ให้ CD  = 8 เซนติเมตร  วงกลม O  มีรัศมี  10  เซนติเมตร  AB  และ  CD 

ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันจงหาพื้นที่สามเหลี่ยม AOB

  …………………………………………………………..

16.  วงกลม  O  มี  AB  เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางยาว  10  นิ้ว , BC ยาว 8  นิ้ว

ดังนั้นสามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่เท่าใด

…………………………………………………………..

17.  ABCD  เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนบในวงกลม O ซึ่งมีรัศมี 20  เซนติเมตร

มี BC ยาว  32  เซนติเมตร  จงหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา

…………………………………………………………..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน platwoplatwo

คำสำคัญ (Tags)#วงกลม

หมายเลขบันทึก: 514179, เขียน: 26 Dec 2012 @ 19:48 (), แก้ไข: 26 Dec 2012 @ 20:05 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

มดเอ็ก
IP: xxx.48.51.189
เขียนเมื่อ 

ง่าย ๆ แค่นี้เราก็ทำได้