พบกับสื่อ Digital ที่คุณครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้ดี มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ ..การบวกลบจำนวนนับ ความหมายเศษส่วน หลักลูกคิด ที่นี่เลยครับ

http://202.29.77.139/primath/ICT_Material/ICT_home.asp

               อีกแหล่งครับ..เรื่องราวเกี่ยวกับบทความเสริมความรู้สำหรับครูวิทย์/คณิตฯ ต้องไปที่..

http://www.ipst.ac.th/article/index.html