ทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 คือการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)

ทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 คือการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)

          การเรียนการสอนที่อาศัยการลงมือทำโดยตรง กลยุทธ์ในการเรียนรู้อาจจะมีโอกาสหายไปพัฒนาทักษะอื่น ๆที่สำคัญการแก้ปัญหาใช้การบูรณาการและเทคโนโลยี  ความหมายการประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความจริงที่มีเนื้อหา การศึกษายังอาจ เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ ความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์ โดยการสอนผ่าน ฟังและมองเห็นภาพ จำกัดกิริยาการเรียนรู้ รูปแบบการสอนดังกล่าวอาจช่วยให้ผู้เรียนบรรลุโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้คะแนนสูงในการสอบ แต่ขณะนักเรียนที่ได้เข้ามหาวิทยาลัยที่ดี  และท้ายที่สุดเข้าไปทำงาน  คำถามที่แท้จริงคือวิธีการการเรียนการสอนที่ดีที่จัดทำขึ้นนักเรียนจะประกอบหรือใช้ในที่ทำงานได้ทางตรงกันข้าม แรงงานที่ได้รับการสัมผัสกับการเรียนรู้ เนื้อหาในขณะที่การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันใช้สถานการณ์จริงของโลกแห่งการจินตนาการ การเรียนที่แข็งขันกันเกี่ยวข้องกับสร้างเนื้อหา ข้อมูลข่าวสาร และใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ ความสามารถ.เราสามารถสอนเนื้อหาวิชาและมุ่งเน้นคะแนนการทดสอบเพียงอย่างเดียวหรือเราสามารถสอนเนื้อหาเดียวกันในขณะที่ยังมีการพัฒนานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิพากษ์ซึ่งอาจจะทำได้โดยการพัฒนาและการใช้ปัญญา ทั้งหมดภายในกลุ่มของปัญหาแก้ ทอดทิ้งหรือไม่สนใจ  ใช้งาน  ศึกษาเรียนรู้ และ 'พรสวรรค์' ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนนี้อาจไม่เพียงเป็นผู้เรียนที่อยู่เบื้องหลัง แต่ยังปฏิเสธโอกาสร่วมในการเรียนรู้จากการป้อนข้อมูลความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาในกระบวนการปัญหา

   ทักษะในศตวรรษที่ 2008) ผลการเรียนรู้จะเป็นการท่องจำ พวกเขายังมีโอกาสน้อยที่จะหาตัวอย่าง ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบและท่องจำวิธีของการใช้ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นในห้องเรียน แทนการศึกษาจะพบตัวอย่างของกิจกรรมบทเรียนที่รวมการคิดเชิงวิพากษ์ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและยังมีวิธีการที่ข้อมูลมีแนวโน้มที่จะถ่ายโอนข้ามรูปแบบอื่น ๆ

ทักษะในการ ศตวรรษที่ 21 ใช้บทเรียนในการวางแผนและกลยุทธ์ที่แนะนำการใช้งาน การศึกษาจากสาขาวิชาเนื้อหามักจะบอกซึ่งมาตรฐานวัตถุประสงค์และหน่วยจะต้องสอน วิธีการเรียนการสอนและกลยุทธ์ที่ใช้นั้นจะกำหนดโดยนักการศึกษามักจะตัวเองการศึกษาอาจเลือกที่จะบรรยายให้นักเรียนอ่านพร้อมใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ หรืออาจรวมถึงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในแบบเดียวกันที่คาดว่าจะของพวกเขาในลูกทีม 

พวกเขาสามารถถ่ายโอนสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้กับศาสตร์อื่นหรือ ชุมชน โดยใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบมากขึ้นและมากขึ้นปรากฏขึ้นในห้องเรียน  "แนวคิดใช้เชื่อมโยงหลายมิติจากข้อมูลสนับสนุนบนเว็บ นี่คือที่ที่พวกเขาจะกลายเป็นแบบบูรณาการ

ความคิดของพวกเขาบนกระดานไวท์บอร์ดจะรวมอยู่ในบทเรียนและไม่เพียงอาจารย์ผู้สอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อมีส่วนร่วมกับบทเรียน (ในขณะที่รูปแบบการเรียนรู้และพหุปัญญาที่เน้นหลักการควรจะอยู่ในการเรียนส่วนร่วมอย่างแข็งขัน

        การเรียนการสอน ในอดีตเน้นการจดจำ การฟังและการมองเห็นภาพ  แต่ในยุคแห่งการเปลี่ยแปลง ในศตวรรษที่ 21 ควรเน้นการประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความจริง  การรู้แก้ปัญหา การบูรณาการ และการใช้เทคโนโลยี รู้จัดการทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกันอย่างกระตือรือร้น ไม่ควรสอนเนื้อหาวิชาที่มุ่งเน้นคะแนนการทดสอบเพียงอย่างเดียว สอนให้สามารถแก้ปัญหาได้ด้วย สอนให้รู้จักคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงวิพากษ์ได้

ที่มา : By Timothy C. Clapper, M.A

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รูปแบบการสอน ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย

คำสำคัญ (Tags)#ทักษะการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 511365, เขียน: 08 Dec 2012 @ 21:29 (), แก้ไข: 12 Dec 2012 @ 12:56 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)