ประชุมเตรียมงานKM สสจ.ตากครั้งที่ 2

เป็นการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาพูดคุยสรางความเข้าใจร่วมกันโดยเฉพาะผู้ที่จะเป็นวิทยากรกลุ่มและผู้ประสานการจัดกิจกรรม

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้สู่คนไทยสุขภาพดี เมืองไทยสุขภาพดี

Knowledge Management: Healthy Thais, Healthy Thailand

ครั้งที่ 2 /2549 วั นที่  13 กันยายน 2549

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (เวลา 09.00-16.30 น)

**********************************************************  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว                        

การเตรียมความพร้อมในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                

การจัดนิทรรศการความสำเร็จ                                

การแถลงข่าว                                

การเชิญแขกผู้มีเกียรติ                                

การเชิญประธานเปิดงาน                                

การเชิญผู้สังเกตการณ์                                

นิทรรศการผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

                                                  ************************

                            การประชุมครั้งนี้ มีคุณประสานเข้าร่วม รวมทั้งวิทยากรกลุ่มหรือคุณอำนวยของกลุ่ม ที่มาจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งและจากโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งในจังหวัด ร่วมกับทีมงานใน สสจ.ตาก

                            มีการกำหนดกลุ่มที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น 11 กลุ่ม ในวันแรและ 19 กลุ่มในวันที่ 2 ส่วนในวันที่ 3 จะเหลือ 8 กลุ่ม เพื่อกำหนดKVกว้างๆของกลุ่ม รวมทั้งกำหนดวิทยากรกลุ่มทั้ง 19 กลุ่ม

                            มีวิทยากรที่เคยเป็นวิทยากรกลุ่มการจัดการความรุ้จากโรงพยาบาลบ้านตาก 10 คน (ถ้านับผมด้วยก็ 11 คน แต่ผมจะทำหน้าที่หัวหน้าทีมวิทยากร ไม่ได้ลงไปประจำตามกลุ่มต่างๆด้วย จะคอยสังเกตการณ์ในภาพรวมและดูแลความเรียบร้อยของการจัดกิจกรรม) จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 คน และมีวิทยากรผู้ช่วยจากสสจ.ตาก 10 คน จาก ผู้ช่วย สสอ. 9 คน จากโรงพยาบาลทุกแห่งๆละ 2 คน 

                          แต่ละอำเภอจัดบอร์ดBest practice อำเภอละ 2 เรื่อง แต่ละโรงพยาบาลค้นหาสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ละ 1 เรื่องเพื่อรับรางวัล สสอ.ละ 1 เรื่องและคัดเลือกจากสอ. อำเภอละ 1 แห่ง

                          มีการแจกรางวัลเพื่อชื่นชมแก่สถานบริการในจังหวัดที่งานต่างๆใน สสจ.ตากได้จัดขึ้น ในรอบปีงบประมาณ 2549 

                           เชิญผู้สังเกตการณ์จาก สคส.และจากกรมอนามัย

                           ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 2 ใกยรติมาเป็นประธานเปิดงาน

                            งานเราจัด 20-22 กันยายน 2549 โดยในวันที่ 22 กันยายน มีงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด สสจ.ตากต่อเลย มีพิธีเปิดในวันที่ 21 กันยายน พร้อมการเปิดตลาดนัดการเรียนรู้ โดยให้ชื่อว่า Archade Best practice

                             ภาคเช้าของ 21 กันยายน เป็นพิธีเปิด การมอบนโยบายเพื่อKick off KM และเล่าเรื่องKM สั้นๆ 45 นาทีโดยผมเอง และแจกรางวัลชื่นชมยินดีในความสำเร็จความภาคภูมิใจ เป็นการทำAppreciative Inquiry 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TakPHOKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 51029, เขียน: 20 Sep 2006 @ 22:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)