ในวันที่ 5 - 6 พ.ย. 55 ครูอาสา ฯ (ครูอ้อย) และ ครูกศน.ตำบลท่าจีน (ครูอ๊อฟ)ร่วมกับเทศบาลตำบล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / อสม.ตำบลท่าจีน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการและการทำแผนสุขภาพชุมชน ณ ฟลาวเทนทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รับความรู้และการทำแผนสุขภาพของตำบล โดยเฉพาะกิจกรรมของผู้สูงอายุ ที่พวกเราดำเนินการอยู่ในพื้นที่ ขอบอก คาวบอยไนท์สนุกม๊าก มากค่ะ