ถ้าข้าวไม่ดี....มองคนไมมีที่นา

ถ้าใจอ่อนล้า...มองคนไม่รู้จักรัก

ถ้าชีวิตแย่...มองคนแย่ยิ่งกว่า

 

อย่ามองแต่ฟ้า...ที่สูงเกินตาประจักษ์

ความสุขข้างล่าง....มีได้ไม่ยากเย็นนัก

เมื่อรู้แล้วจัก...ภาคภูมิชีวิตแห่งตน