เครือข่ายการจัดการองค์ความรู้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโดยหน่วยงโสตทัศนศึกษา เข้าชมได้ที่ http://www.agro.cmu.ac.th/office/KMnetwork/