อัตลักษณ์และเอกลักษณ์สถานศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

อัตลักษณ์ผู้เรียน...เอกลักษณ์สถานศึกษา

 

สรุปอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ปี 2555

สถานศึกษา

อัตลักษณ์ผู้เรียน

เป็นคนที่   ....................

เอกลักษณ์สถานศึกษา

เป็นสถานศึกษาที่   ........

กศน.เมืองตรัง

สุขภาพดี   มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง

ส่งเสริมเครือข่าย มีจิตอาสา สถานศึกษาพอเพียง

กศน.นาโยง

อยู่อย่างพอเพียง

สถานศึกษาพอเพียง

กศน.ย่านตาขาว

มีความรู้   คู่คุณธรรม

พัฒนาความรู้   คู่กิจกรรม สร้างความสัมพันธ์เครือข่าย

กศน.อำเภอปะเหลียน

ดี    มีคุณค่าอย่างพอเพียง

บริการเยี่ยม   เปี่ยมคุณภาพ ได้มาตรฐาน

กศน.อำเภอหาดสำราญ

ชีวิตพอเพียง   อาชีพมั่นคง

วิถีชุมชนยั่งยืน

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กศน.อำเภอกันตัง

กิจกรรมดี   สามัคคีเด่น  เน้นเศรษฐกิจพอเพียง

งานเด่น   เน้นสามัคคี

กศน.อำเภอห้วยยอด

มีคุณธรรม   นำอาชีพ

สถานศึกษาพอเพียง

กศน.อำเภอรัษฎา

แสงหาความรู้    เชิดชูคุณธรรม

เครือข่ายดี   ทีมงานเด่น เน้นบริการ

กศน.อำเภอวังวิเศษ

ใฝ่รู้    ชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เสมอภาคทางการศึกษาสู่การศึกษาตลอดชีวิต

กศน.อำเภอสิเกา

น้อมจิตบริการ   สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

มีน้ำใจ    เต็มใจรับใช้สังคม

เกณฑ์

1.ผู้บริหาร/ ครู/บุคลากร /ชุมชน/องค์กรภายนอก มีส่วนร่วม ในการกำหนด อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

2.อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ กำหนด มาจากปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา

3.ผู้เรียนร้อยละ  75 ขึ้นไป มีอัตลักษณ์ ตามปรัชญาวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตามที่สถานศึกษากำหนดและเป็นที่ยอมรับของชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศน.ศรีตรัง

คำสำคัญ (Tags)#เอกลักษณ์#อัตลักษณ์#อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

หมายเลขบันทึก: 504922, เขียน: 08 Oct 2012 @ 15:01 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)