ตัวอย่างการจัดกิจกรรมพหุปัญญา

 

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมพหุปัญญา

            ตัวอย่างที่ข้าพเจ้าได้มานำเสนอ  ข้าพเจ้านำมาจากการจัดกิจกรรมพหุปัญญาในโรงเรียนทิวไผ่งาม  ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าสนใจเป็นอย่างมาก         

                โรงเรียนทิวไผ่งามนำ วิธีการเรียนรู้ ทางพหุปัญญา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านรูปแบบของนวัตกรรม Triple Track ให้แก่นักเรียนทุกระดับด้วยหลักการเรียนรู้ที่ยึดสมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning ) เช่น การเรียนแบบ Thematic-Based Learning ที่ให้นักเรียนเลือก "วิธีการเรียนรู้" ตามความถนัดในการเรียนรู้ของตนเอง และนำเสนอผลงานที่สัมผัสได้อย่างมีความสุข 

สิ่งที่นักเรียนจะได้จากกิจกรรม MI
                โรงเรียน ทิวไผ่งาม ได้นำหลักการของทฤษฎีพหุปัญญา มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมใน Track3 หรือกิจกรรม ค้นหาศักยภาพของนักเรียน เพื่อค้นหาศักยภาพของนักเรียน ซึ่งจะทำให้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และเพื่อค้นหาจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และนำข้อมูลไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาไป ได้เต็มตามศักยภาพอันพึงมีของแต่ละคน ซึ่งโรงเรียนจะนำข้อมูลที่ได้รายงานให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนทราบ เพื่อช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถเหล่านั้น สำหรับ ความสามารถที่ด้อยของผู้เรียน โรงเรียนทิวไผ่งามก็จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนพัฒนาความสามารถที่ด้อยให้ดี ขึ้น
                 โรงเรียนทิวไผ่งาม จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ "วิธีการเรียนรู้" จะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

1. ฐานกิจกรรม “ ความฉลาดด้านภาษา-สื่อสาร / Verbal-Linguistic Intelligence ”
1 การระดมความคิด 
2 การเล่านิทาน 
3 การเขียนเจอร์นัล 
4 การอัดเสียงพูดด้วยเทป 
2. ฐานกิจกรรม “ด้านตรรกะและเหตุผล / Logical - Mathematical Intelligence”
1 การถามคำถามแบบโสคราติส 
2 การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ 
3 การบอกจำนวน / ปริมาณและการคำนวณ 
4 กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 
3. ฐานกิจกรรม “ด้านมิติสัมพันธ์- จินตนาการ / Visual – Spatial Intelligence”
1 การคิดเป็นภาพ 
2 การเปรียบเทียบให้เห็นเป็นรูปภาพ (Idea Metaphors ) 
3 การเขียนโครงร่างความคิด(Idea Sketching ) 
4 การใช้ สัญลักษณ์แบบภาพ 
4. ฐานกิจกรรม “ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว / Bodily – Kinesthetic Intelligence”
โรงเรียนทิวไผ่งาม จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ "วิธีการเรียนรู้" ต่อไปนี้
1 การคิดแบบลงมือกระทำ 
2 การสร้างโรงละครในห้องเรียน 
3 Body Maps 
4 มโนทัศน์ในการเคลื่อนไหวร่างกาย 
5. ฐานกิจกรรม “ด้านดนตรี / Musical –Rhythmic Intelligence / Auditory – Vibrational Intelligence”
1 มโนทัศน์ทางดนตรี 
2 จังหวะเพลง การร้องแร๊บ และเพลงสวด 
3 ดนตรีช่วยจำ 
4 Mood Music : การใช้ดนตรีเพื่อเปลี่ยนแปลงอารมณ์ 

6. ฐานกิจกรรม “ ด้านความเข้าใจในตนเอง / Intrapersonal Intelligence”
1 Feeling – Toned Moments : การสอนที่ครูใส่ความรู้สึกลงไปเพื่อดึงให้นักเรียนเกิดความรู้สึกต่างๆต่อบท เรียน 
2 ช่วงเวลาทบทวนหนึ่งนาที ( One – Minute Reflection Periods ) 
3 การเชื่อมโยงในตัวเอง ( Personal Connection ) 
4 ช่วงเวลาแห่งการเลือก ( Choice Time ) 
7. ฐานกิจกรรม “ ด้านความสัมพันธ์และเข้าใจผู้อื่น / Interpersonal Intelligence" 
1 การทำงานกลุ่ม 
2 เกมส์กระดานต่างๆ 
3 การเล่าเรื่องต่างๆให้เพื่อนฟัง 
4 การสร้างสถานการณ์จำลอง 
8. ฐานกิจกรรม “ ด้านธรรมชาติ - สิ่งแวดล้อมรอบตนเอง / Naturalist Intelligence ”
1 การเดินท่องธรรมชาติ (Nature Walks ) 
2 การนำสัตว์เลี้ยงมาเรียนรู้ในห้องเรียน (Pet-In-The-Classroom ) 
3 การศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศน์(Eco-study ) 
4 ตู้ปลา การทำสวนในขวด ตู้กระจก ระบบนิเวศน์ที่พกพาได้ 

อันนี้จะเป็นลิ้งวีดีโอการจัดกิจกรรมพหุปัญญาของโรงเรียนทิวไผ่งามนะค่ะ แนะนำให้ดูค่ะhttp://www.youtube.com/watch?v=WC6vdSIU9RI&feature=player_embedded

อ้างอิง

โรงเรียนทิวไผ่งาม                                                                                                                                                         ที่อยู่เว็บ http://www.thewphaingarm.ac.th/Article.aspx?type=MultipleIntelligences&id=17

รูปภาพจากเว็บไซต์

http://km.st.buu.ac.th/external_links.php?links=2105

http://www.treehouse.ac.th/thai/curriculum_baantonmai.php?id=5

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวอย่างการจัดกิจกรรมพหุปัญญา

คำสำคัญ (Tags)#ตัวอย่างการจัดกิจกรรมพหุปัญญา

หมายเลขบันทึก: 504847, เขียน: 07 Oct 2012 @ 22:24 (), แก้ไข: 08 Oct 2012 @ 09:58 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)