JJ2012V10_1 สุขสันต์วันเกิด พี่PJ และ น้องนา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คุณค่าอยู่ที่การให้เกียรติกัน

 วันที่ ๑ ตุลาคม วันเริ่มต้นวันเกษียณ ครั้งที่ ๒ ของชีวิตจริง

 การให้เกียรติคนที่เรา เห็นคุณค่า ควรค่าแก่การนับถือ

 ไม่ว่าจะเป็น น้อง เพื่อน พี่

 ทุกคนมี "ศักดิ์ศรี ทุกคนมีดี ทุกคนมีชีวื สมควรยกย่อง ให้เกียรติ ในความพยายาม สร้างชีวิต ที่มีสัจจะ การกระทำ เหนือคำพูดใดใด"

 Happy พี่ชาย รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ พี่ชายที่แสนดี

อดีตคณบดี อดีตรองคณบดี อดีตผู้ร่วมพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมทั้งสหาย UKM นักพัฒนาองค์กรที่มีคุณค่าด้วยการกระทำที่ดี ทั้ง "กาย วาจา ใจ"

 Happy น้องหนูนา เพื่อนร่วมทีม JJ ที่แม้จะทำงานร่วมกันไม่กี่เดือน

แต่ก็มี "ศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ นักวิชาการศึกษา ศิษย์ บูรพา ที่ชีวิต ต้องรักษา สัจจะ การกระทำดี อีกกว่า ๓๐ ปี"

 Happy BD 2012 สำหรับพี่ และ น้อง ที่พัฒนา อุดมศึกษา ตามวิถี แห่ง ธรรมาภิบาล มาร่วมกัน

JJ2012

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

***... ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวิถีชีวิต   บนเส้นทางแห่งการพัฒนาอันเป็นคุณประโยชน์ต่อครอบครัว-สังคมส่วนรวม-ประเทศชาติ  ด้วยใจเบิกบานยิ่งนะคะ ...***