Hosting Support Training 2012 for Host families Schools Coordinators and Advisors

K.Pually
นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการจัดประชุมในลักษณะนี้ จากการประเมินทั้งด้านเอกสารและการสังเกตจากการให้ความร่วมมือ-ร่วมใจของผู้เข้ารับการอบรม ถือว่าได้รับความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างดียิ่ง

ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร  เอเอฟเอสประเทศไทย ได้จัดการประชุม " Hosting Support Training 2012 for Host families Schools Coordinators and Advisors "  เนื่องในโอกาสวาระพิเศษของการดำเนินงานครบรอบ 50 ปี
โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อดังนี้

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์   ครูที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน  โดยหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยน
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
3. เพื่อแสดงความขอบคุณในความมีน้ำใจของอาสาสมัครในการช่วยดูแลนักเรียนเอเอฟเอสจากนานาชาติ

      

                       นางสาวศิริลักษณ์   บูรพาวิจิตร , นายสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์ และนายแพทย์เจริญ  ปฏิภาณเทวา 


ประธาน ฯ
 :   นายแพทย์เจริญ  ปฏิภาณเทวา  กรรมการมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย      

แขกรับเชิญพิเศษ :  นายสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์ กรรมการมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย  ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร
     
วิทยากร :  ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมถ์และเอเอฟเอสเขตจำนวน  28 ท่านและเอเอฟเอาสากล จำนวน 1 ท่าน            
      
ผู้เข้าร่วมประชุม  : ครอบครัวอุปถัมภ์  ครูที่ปรึกษา  ผู้ประสานงาน  จำนวน  450  ท่าน 

  
 

 
นางสาวศิริลักษณ์   บูรพาวิจิตร  ผู้อำนวยการฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร บรรยายเรื่อง การรับอุปถัมภ์ในประเทศไทย (General Information of Hosting Programs in Thailand ) บอกข้อมูลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการบริหารจัดการโครงการต่างๆ  

นายสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์ กรรมการมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯและบรรยายพิเศษ  สรุปใจความสำคัญที่น่าสนใจดังนี้

 .... รู้สึกภาคภูมิใจ มากเวลาไปเข้าร่วมกิจกรรม – งานประชุมเอเอฟเอสระดับสากล  เพราะประเทศสมาชิกให้ความสนใจและยอมรับในคุณภาพ   การรับอุปถัมภ์ชาวต่างชาติต้องใช้หลักความเมตตา –เอื้อเฟื้อจริงๆ มีความเข้าใจในวัยและชนชาติของเขาด้วย   เมื่อเด็กๆ กลับไปแล้วต่างกล่าวถึงด้วยความประทับใจ  ที่ดูพวกเขาเป็นอย่างดี   ทุกท่านกำลังช่วยเหลือประเทศชาติ  แม้จะเป็นเพียงแค่หน่วยหนึ่งก็สามารถช่วยเผยแพร่ สมดังเจตนารมย์ ได้   ถ้ารู้จักช่วยกัน  รวมกัน ทำให้งานยิ่งใหญ่ได้
           
                              *** ... วันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น  จึงควรทำแต่สิ่งดีๆ ...***  


      

นางสายพิณ   กุลนพฤกษ์  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี และนายสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์ กรรมการมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย  

นอกจากนั้นยังนำข้อคิดที่ได้จากรายการโทรทัศน์ฯ มาเผยแพร่  ให้กับผู้สูงวัยในเรื่องโภชนาการดังนี้ 

ให้กินปลาเป็นหลัก

ให้กินผักเป็นเสมือนยา

กินกล้วยน้ำว้า เป็นผลไม้

ไม่จำเป็นต้องกินอาหารเสริม  สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ 

คุณมนตร์วงศ์   ภัทรวิทย์  นักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศษ ในเรื่องของประวัติเอเอฟเอส   อุดมการณ์  ระบบงาน  วิสัยทัศน์และ พันธกิจ

 

 

กิจกรรมช่วงบ่าย  ประกอบด้วย

Sharing Experience / Problem Solving Strategies

5 Frameworks of Intercultural Communication

Language Use and Perception

Non-verbal Behavior

Communication Style

How we Think ( cognitive Style)

Values and Assumptions

 

 

Unfinished Product  ” Concept:

Some Volunteers feel that it is the responsibility of the sending country to deliver to the hosting country a finished “ product,” that is , a person prepared to cope with an intercultural experience in the host country

ท่านอาจคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเตรียมตัวมาอย่างดี  ก่อนเดินทางมาประเทศไทย แต่ความเป็นจริงแล้ว  ไม่ได้เป็นเช่นนั้น  นักเรียนแลกเปลี่ยนเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์  ต้องมีการเติมเต็ม เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และปรับเข้าหากันทั้งสองฝ่าย  เนื่องจากความต่างของวัฒนธรรม และนิสัยส่วนตัว ที่เรียกว่า เจ็ดนิสัยไม่ตรงกัน Developmental Model of Intercultural Sensitivity  ( DMIS)

Defense  หนูสุดเจ๋ง

Denial  ปิดสุดกู่

Minimization  มาอยู่ด้วยกัน

Reversal      เอ็งแน่กว่า

Acceptance   ฉันยอมรับ

Adaptation   ปรับหากัน

Integration  พาสุขเอย
  

 

                              แลกเปลี่ยนประสบการณ์-  ระดมสมองและแสดงบทบาทสมมุติการแก้ปัญหา


 

                  กิจกรรมช่วงค่ำ เป็นการเลี้ยงสังสรรค์ ชื่องานว่า  “ Thank you Party Fancy Night ”
                                                         พิธีกรผู้เยี่ยมยอดเจ้าเดิม...

                                             ผู้เกษียณก่อนอายุและเกษียณตามวัยมาร่วมงาน 5 ท่าน

 
                           
                                                    รูปแบบของงานผสมผสานหลากหลายสไตล์                                                              การแสดงของแต่ละภาค     

 

                                               นำเสนอต่างกันไปตามวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น            

 

                                                ประกวด Miss Hosting & Mr.Hosting

 

 

กิจกรรมวันที่สอง  เป็น การนำเสนอสาระที่อิงรูปแบบด้านความบันเทิงเช่นเกม  เพลง และสามารถเชื่อมโยงต่อถึงลักษณะการทำงานที่นำมาปรับประยุกต์ในด้านการรับอุปถัมภ์ของเอเอฟเอสภายใต้ชื่อว่า  "  Challenging Time "  

Questions and Answers

Songs and Dances

Together

Win-Win


 

     สาธิตการเล่นเกม / ลองฝึกปฏิบัติและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานอาสาสมัครเอเอฟเอสEvaluation and Wrap up 
       
***   นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการจัดประชุมในลักษณะนี้     จากการประเมินทั้งด้านเอกสารและการสังเกตจากการให้ความร่วมมือ-ร่วมใจของผู้เข้ารับการอบรม  ถือว่าได้รับความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างดียิ่ง  ***
                                        *** ... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ... ***

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Great Acts of The AFS Intercultural Programs

คำสำคัญ (Tags)#K.Pualy AFS Kamphaengphet Chapter อุปถัมภ์บุคลากร กิจกรรม Hosting

หมายเลขบันทึก: 501926, เขียน: 11 Sep 2012 @ 17:59 (), แก้ไข: 28 Sep 2015 @ 13:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)