บันทึกที่37 การจัดประชุม WORKSHOP6


17 สิงหาคม 2555

วันนี้ 17 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดประชุมโรงเรียนต้นแบบขึ้นที่ซุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 9 โครงการ โดยมีคณะนักวิจัยทั้ง 9 คณะเข้าร่วมประชุม และมีผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในโครงการ 14 แห่งเข้าร่วมประชุมระหว่างเวลา 900-1400 น.

900-930 น.เป็นกิจกรรมแรก คือการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียน 2 แห่งเพื่อส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบสู่อาเซียน

930-1000 น. เป็นกิจกรรมถัดมา คือการสรุปกิจกรรมของโครงการวิจัย 9 โครงการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรก ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง ได้สรุปกรอบความคิดของโครงการวิจัยโรงเรียนต้นแบบ และ รศ.อัจฉรา โพธิยานนท์  ได้รายงานสรุปผลของโครงการตลอดระยะเวลา 3 ปี

1000-1130 น. เป็นกิจกรรมที่สาม คือการอภิปรายประสบการณ์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบของผู้บริหารและครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

1130-1200 น. เป็นกิจกรรมที่สี่ คือการแจกรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวาดภาพการพัฒนาสื่ออาเซียน โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนของโรงเรียนต้นแบบที่ชนะเลิศ ในส่วนของโครงการจัดการชั้นเรียน ได้ทำพิธีมอบเอกสารของโครงการ 14 ชุดแก่โรงเรียนทั้ง 14 แห่งที่เข้าโครงการ

1300-1400 น. เป็นการเล่าประสบการณ์เตรียมความพร้องของสถานศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเชียนของโรงเรียน 2 แห่งคือ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงครามและโรงเรียนบ้านสามกอง จ.ภูเก็ต

ในวันนี้มีการจัดนิทรรศการ 2 ส่วน คือของโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและจากโรงเรียนเพื่อเสนอผลงานกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนของโรงเรียน

พร้อมนี้ ยังมีคณะกรรมการประเมินจาก กพร.ไปประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนแบบ ที่มหาวิทยาลัยส่งเข้ารับรางวัลนวัตกรรมจาก กพร.ในปีนี้ด้วย

ภายหลังการบรรยาย เมื่อลงจากเวทีแล้ว ดร.กฤษดา พร้อมด้วย รศ.อัจฉรา พร้อมทีมงานจากกองแผนได้ไปตอบคำถามแก่คณะกรรมการประเมินจาก กพร.ด้วย

ในส่วนของโครงการวิจัยพระบวนการจัดการชั้นเรียน ได้กำหนดเอาวันเดียวกันนี้เป็นการจัด WORKSHOP ครั้งที่6 ด้วย โดยแจ้งให้ครูนำผลงานกระบวนการที่8 มาส่งในระหว่างเวลา 1300-1500 น.

ผลคือมีครูส่งผลงานของกระบวนการที่ 6-7-8 เพิ่มมาอีก 12 เล่ม

จากการเตรียมงานทั้งหมดของชุดโครงการที่2 วันนี้ สมาชิกจากทั้ง 9 โครงการมาร่วมจัดกิจกรรมและร่วมงานครบถ้วนโดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งนักวิจัยจากชุดโครงการวิจัยที่ 2 ด้วย ในการจัดงานครั้งนี้มี 2 ประเด็นที่มีอุปสรรคและเกิดเป็นปัญหา ส่วนแรกคือ roll-up ของทั้ง 4 โครงการจัดทำไม่ทัน ทำให้นำไปจัดแสดงในงานไม่ได้ ทำให้ไม่มี roll-up จากชุดโครงการ2 ไปตั้งแสดงเลย ส่วนที่2 ส่งจดหมายไปเชิญครูในโครงการมาร่วมงานและส่งผลงานไม่ทัน ต้องใช้การโทรศัพท์ไปแจ้งโรงเรียนแทน อาจทำให้ครูของโครงการมาร่วมประชุมและส่งผลงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

ในการจัดงานครั้งนี้ มีสิ่งที่ประทับใจคือ 1.ผู้บริหารโรงเรียนมาร่วมกันและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกันเต็มที่ นับตั้งแต่รอง ผอ.สนง.เขตพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน 2.โรงเรียนบ้านสามกองภูเก็ตมาร่วมจัดกิจกรรมเป็นโรงเรียนที่ 15 ได้อย่างกลมกลืน 3.กองแผนงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่ 4.คุ้มพญาซอเป็นสถานที่จัดงานที่เหมาะสมมาก

รายงาน

คำสำคัญ (Tags): #classroom#msd
หมายเลขบันทึก: 500148เขียนเมื่อ 26 สิงหาคม 2012 15:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 สิงหาคม 2012 15:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง