KM...สสจ.<6>: คุณอำนวย...ที่อำนวย "คุณอำนวย"

Ka-Poom

       คุณหมอสมยศ  ศรีจาระนัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชกรรมป้องกัน (ผชชว.) "คุณอำนวยใหญ่แห่งเวที KM" นี้ผู้เป็นแรงผลัก...และกำลังสำคัญของการขับเคลื่อน KM สู่ HA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์...คุณหมอมีมุมมองและแง่มุมหลายอย่างที่น่าทึ่งมาก ต่อกระบวนการทำ KM ที่มองอย่างเป็นธรรมชาติ แต่ด้วยกลยุทธ์ที่อยากให้เกิดการขับเคลื่อนภาพรวมของจังหวัด และทุกคนเข้ามาร่วมกัน ท่านจึงใช้เรื่อง HA เป็นตัวตั้งรวมทั้งนำประเด็นที่อยากพัฒนามาเป็น Knowledge Vision ให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เกิดขึ้น...และค่อยขับเคลื่อนเป็นภาพรวม...

       จากกระบวนการที่ทาน สสจ.กาฬสินธุ์ดำเนินมาตั้งแต่ต้นปี จนมาถึงระยะการประเมินการทำกระบวนการ KM สู่ HA เพื่อนำรายงานเสนอต่อ พรพ.นั้นดิฉันจึงทักไปว่า "ท่านน่าจะนำมาสู่การแลกเปลี่ยนกับสังคมวงนอกมากขึ้น เพราะหากตนเองไม่ได้เข้ามาร่วมสู่กระบวนการด้วยแล้วก็คงจะมองว่าท่านและทาง สสจ.ทำไปตามตัวชี้วัด...แต่นี่กระบวนการมันเกิดต่อเนื่องไปไกลได้เองแล้ว...เพียงแต่เราใส่ปุ๋ยพรวนดินให้เมล็ดพันธุ์ที่บ่มเพาะนี้เจริญเติบโตงอกงามขึ้น..." ท่านก็รับปากแต่ดิฉันก็จะพยายามเชียร์ให้ทางCoP ต่างๆ แห่ง KM สสจ.มาเล่าแลกเปลี่ยนอย่างน้อยก็เวทีเสมือนแห่ง Gotoknow.org นี้บ้าง เพราะทราบมาว่าแต่ละหน่วยงานย่อยนั้นมี Internet ความเร็วสูง...ใช้ไปจนถึงในระดับสถานีอนามัยด้วย...

       ในช่วงพักก่อนทานอาหารมื้อกลางวัน คุณหมอสมยศ  ศรีจาระนัยก็ได้เชิญคุณอำนวยแต่ละ CoP มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกระบวนการที่ดำเนินไปในช่วงเช้า...ซึ่งทำให้เราได้พบปัญหาและอุปสรรคของแต่ละ CoP และได้ปรับกระบวนการท่าใหม่ในช่วงบ่าย...เช่นใน CoP DM มองว่า"กลุ่มใหญ่มากทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ทั่วถึงและเสียงดังรบกวนขณะเล่าเรื่อง...มีนักปฏิบัติเข้ามาใหม่ไม่สามารถมาเล่าเรื่อง...ต่อยอดความสำเร็จจากครั้งก่อนได้ เนื้อหาไม่ต่อเนื่อง" หรือใน CoP Asthma คุณอำนวยบอกว่า "ยังจับประเด็นไม่ได้ ว่าจะเริ่มต้นเล่าเรื่องอย่างไร จะตั้งต้นจากเรื่องไหนก่อน..." และอีกหลายๆ CoP ก็จะเจอปัญหาอุปสรรคคล้ายๆ กัน...

       ซึ่งคุณหมอสมยส..ท่านก็ได้ empowerment แก่ทีมคุณอำนวยว่าไม่มีผิดถูก ขอเพียงให้คุณอำนวยกระตุ้นให้คุณกิจทั้งหลายเล่าเรื่อง...แห่งความสำเร็จออกมาให้ได้ แม้คนที่มาร่วมใหม่เขาก็สามารถเล่าได้ในช่วงเวลาที่เขามาร่วมทีม...และก่อนแยกย้านไปทานอาหารนั้นท่านก็ได้ให้กำลังใจว่า "เวทีนี้ไม่ใช่ที่สิ้นสุดแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...นี่เป็นโอกาสแห่งการฝึกกระบวนการ KM...ที่ทุกคน..มีเนียนอยู่แล้วในธรรมชาติหากแต่มาหลอมภาพให้เห็นชัดเจนขึ้นเท่านั้นเอง..."

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mind

คำสำคัญ (Tags)#knowledge#learning#km#sharing#สสจ.#กาฬสินธุ์#construction#capture

หมายเลขบันทึก: 50013, เขียน: 14 Sep 2006 @ 06:24 (), แก้ไข: 15 May 2013 @ 12:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)