การอบรมโครงการวิจัยนวัตกรรมการศึกษานอกโรงเรียน


"การจัดการศึกษานอกโรงเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน" นวัตกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของกศน.เกาะคา
  • วันที่ 11-12 กันยายน 2549 ดิฉันพร้อมด้วยครูรสาพร หม้อศรีใจ ครูเกวลิน อุตมะ คุณเพ็ญศรี ต่างถิ่น แกนนำบ้านทุ่งขาม และครูนิภา ช่วยงาน เข้ารับการอบรมโครงการวิจัยนวัตกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ณ ดิอิมพีเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท จ.เชียงใหม่
  •  ผู้จัดอบรมได้แก่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ จังหวัดที่เข้ารับการอบรมมี 4 จังหวัดได้แก่กำแพงเพชร อุตรดิษถ์ น่าน และลำปาง เป็นการอบรมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วคือการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
  • เนื้อหาการอบรมเน้นในเรื่องการจับประเด็น การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ วิทยากรได้แก่คุณนัยนา หวายคำ จากสถาบันส่งเสริมกาเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ และคุณอรุณี เวียงแสง จากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  •  การดำเนินการอบรมจะเน้นการลงมือฝึกปฏิบัติจริงเช่น วิทยากรได้มอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมได้วาดภาพโครงการที่เราทำด้วยดินสอสีลงบนกระดาษของแต่ละคน หลังจากนั้นให้ทุกคนได้เล่าเรื่องของภาพโครงการของตนเองให้กับทีมงานในจังหวัดที่มาด้วยกัน และนำเอาเรื่องราวที่เล่า และภาพทั้งหมดมาวาดเป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบที่มาจากความคิดของทุกคน เพื่อที่จะนำโครงการนั้นมากำหนดกรอบวัตถุประสงค์การสังเคราะห์ กำหนดกรอบเนื้อหาในการนำเสนอ
  •  เป็นการอบรมที่ได้รับความรู้มากทำให้เข้าใจการจับประเด็น การวิเคระห์ข้อมูล และวิธีการสังเคาะห์ การเขียนรายงานให้เหลือ 5-10 หน้ากระดาษ
  • ซึ่งทางทีมงานกศน.เกาะคาจะต้องสังเคราะห์เขียนรายงานโครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนแบบบูรณาการวิถีชีวิต โดยใช้ชุมชนเป็นฐานกรณีศึกษาบ้านทุ่งขาม ซึ่งจะต้องไปนำเสนอและเผยแพร่งานผลงานวิจัย ณ โรงแรมกานต์มณี กทม. ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2549 จัดโดยสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ต่อไป

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

12 กันยายน 2549

หมายเลขบันทึก: 50008เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2006 01:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:53 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท