ธุรกิจที่น่าสนใจ

ร้านหนังสือลดราคา
 

ธุรกิจที่ท่านสนใจมากที่สุดคือธุรกิจอะไร

 ธุรกิจที่สนใจในการที่จะประกอบธุรกิจ คือ ธุรกิจร้านหนังสือลดราคา

1 . หลักการและเหตุผล                

       ในปัจจุบันธุรกิจหนังสือมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีสำนักพิมพ์ใหม่เพิ่มขึ้น จากการสังเกตปริมาณและประเภทของสิ่งพิมพ์ และจำนวนของหนังสือของแต่ละสำนักพิมพ์ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีหลากหลายประเภท รวมถึงนโยบายของภาครัฐในการผลักดันให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของร้านหนังสืออย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นร้านหนังสือเครือข่าย ( Chain Stores ) แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะรองรับจัดจำหน่ายหนังสือให้กับของทุกสำนักพิมพ์ด้วยเงื่อนไข ของพื้นที่ขายและระยะเวลาที่จัดจำหน่ายมีจำกัด หากเป็นหนังสือที่ขายไม่ดีมาก หากลูกค้าต้องการก็จะไม่สามารถหาซื้อได้ง่ายนัก  

2. ที่มา                

       จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของปริมาณหนังสือที่เข้าสู่ตลาดหนังสือ หลังจากที่ออกจากวางจำหน่ายที่ร้านหนังสือแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขระยะเวลาและ ยอดขายแล้ว หนังสือเหล่านี้ก็จะกลับคืนสู่สำนักพิมพ์อีกครั้ง เป็นภาระในการที่จะบริหารจัดการต่อไป ทั้งที่หนังสือเล่มนั้นยังพอขายได้และลูกค้าบางส่วนยังต้องการอยู่                 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของสำนักพิมพ์ดังกล่าวและสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการหนังสือเล่มนั้นที่กลับมาจากร้านหนังสือ ก็จะรับเข้ามาฝากขายในร้านหนังสือมือสองแห่งนี้โดยมีการลดราคาให้กับลูกค้ามากกว่า 10 % ขึ้นและส่วนลดทางการค้าที่ทางสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้กับทางร้านก็มากขึ้นจากส่วนลดลูกค้า และมีเงื่อนไขระยะเวลาในการวางจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งโดยการดูความเคลื่อนไหวของหนังสือ   

3. วัตถุประสงค์

1.       เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ หลังกลับจากการวางจำหน่ายที่ร้านหนังสือทั่วไป

2.       เพื่อจัดจำหน่ายหนังสือมือสอง เป็นหนังสือที่ลดราคาลงมากกว่าร้านหนังสือทั่วไป

3.       เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการหนังสือดี ราคาถูก และหนังสือหายาก

4.       เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยหันมารักการอ่านมากขึ้น    

4. แนวทางในการดำเนินการ

       การดำเนินการในครั้งนี้ต้องหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม มีพื้นที่อย่างเพียงพอ และราคาค่าเช่าพอประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างบรรลุผลสำเร็จ  และเน้นการประชาสัมพันธ์และหาพันธมิตรเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการที่จะส่งหนังสือเข้ามาจัดจำหน่ายภายในร้านหนังสือมือสองแห่งนี้ ตลอดจนถึงการจัดหา และฝึกอบรมบุคลากรให้มีความพร้อมในการที่จะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อของสำนักพิมพ์ให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลของหนังสือเล่มนั้น  

5. กลุ่มเป้าหมาย

       กลุ่มเป้าหมายในการเปิดร้านหนังสือมือสองนี้ ได้แก่ กลุ่มลูกค้านักอ่านที่สนใจหนังสือดีราคาถูกกว่าร้านค้าปกติทั่วไป โรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้ามาซื้อตามงบประมาณไม่ทัน และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ  

6. ขั้นตอนในการดำเนินการ

1.       จัดหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม มีพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตรขึ้น ไป และราคาค่าเช่าที่ไม่สูงมากนักเพื่อใช้ในการออกแบบตกแต่งและใช้เป็นสาขาต้นแบบ

2.       จัดหาพันธมิตรทางการค้า ได้แก่ สำนักพิมพ์ต่าง ๆ ที่ส่งหนังสือไปจัดจำหน่ายตามร้านหนังสือและไม่มีที่จัดจำหน่ายรองรับและสนใจเข้าร่วมในโครงการนี้

3.       จัดหาอุปกรณ์และระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการสินค้า

4.       จัดฝึกอบรมพนักงานผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และตรงตามวัตถุประสงค์ได้  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.       ช่วยให้สำนักพิมพ์ต่าง ๆ มีสถานที่จัดจำหน่ายหนังสือได้มากขึ้นมีโอกาสช่วยทำให้ธุรกิจเดินคล่องมากขึ้น หลังจากหนังสือเหล่านั้นกลับจากร้านจำหน่ายหนังสือ

2.       ช่วยให้สำนักพิมพ์ไม่ต้องมีภาระในการจัดเก็บ Stock

3.       ช่วยให้ลูกค้าโอกาสและมีทางเลือกในการซื้อหนังสือที่ดี ราคาถูก

4.       เป็นการส่งเสริมนิสัยให้คนไทยมีนิสัยรัการอ่านมากขึ้นเนื่องจากซื้อหนังสือในราคาที่ถูกลง   ซึ่งสิ่งที่กล่าวมา ทำให้ข้าพเจ้าสนใจในการลงทุนที่จะทำธุรกิจในด้านนี้ นอกจากเป็นการประกอบธุรกิจในการจัดจำหน่ายแล้วยังเป็นการช่วยเหลือบุคคล ทั้งสำนักพิมพ์ ประชาชน และนโยบายของภาครัฐที่จะร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้นอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนข้อมูลของ MUT

คำสำคัญ (Tags)#ธุรกิจร้านหนังสือลกราคา

หมายเลขบันทึก: 49983, เขียน: 13 Sep 2006 @ 22:32 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)