คำบรรยาย

กฎหมายควรรู้
  สรุป คำบรรยาย 9-9-49

บทนำ

นิยามของกฎหมายกฎหมายธุรกิจ ( Business Law ) กฎหมายที่ว่าด้วยการค้าต่าง ๆ

กฎหมายคือ อะไร

กฎหมายคือ 1.       เหตุผลที่ถูกต้อง   ก็มีผลบังคับทันทีไม่ต้องเขียนขึ้นมา

2.       ความเชื่อมั่นของชุมชน (ด้านจิตใจประชาชาติ)

3.       เหตุผลของผู้ปกครอง ( เป็นคำสั่งของรัฐาธิปัตย์ ไม่ใช่ตามอำเภอใจของผู้ปกครอง )

กฎหมาย ประกอบด้วย

1.       กฎหมายจารีตประเพณี  เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปัจจุบัน ได้แก่หลักศิลาจารึกที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นสิ่งที่คิดว่าถูกต้อง

2.       หลักกฎหมายทั่วไป คือ สิ่งที่เราเชื่อว่าถูก ซึ่งพัฒนามาจากเหตุผลที่ถูกต้องคือเริ่มจาก กฎหมายจารีตประเพณี  ไม่จำเป็นต้องเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาที่คนยอมรัฐ

3.       กฎหมายของรัฐสภา   คือกฎหมาย ที่ออกโดยผู้ปกครอง

กฎหมายกับนโยบาย

1.   กฎหมายภายในประเทศ   คือกฎหมายที่บังคับใช้ภายในดินแดนของประเทศนั้น ๆ 2.   กฎหมายระหว่างประเทศ คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องระหว่างรัฐ ได้แก่-         สนธิสัญญา-         อนุสัญญา-         กติกาต่าง ๆ

ประเทศ คือ อะไร   

ประเทศ คือ รัฐ

รัฐ คืออะไร

รัฐ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1.       อำนาจอธิปไตย

2.       ดินแดน

3.       ประชากรซึ่งนี่คือข้อเท็จจริงที่ก่อให้เกิด รัฐอธิปไตยขึ้นมา  ว่าด้วยการก่อตั้งรัฐ

กฎหมายธุรกิจ  คือ อะไร

กฎหมายธุรกิจ คือ กฎหมายโดยรัฐเอง หรือระหว่างประเทศ เช่น  WTO   เป็นแนวคิดที่เป็นสัจจะนิยม โดยต้องทำให้สอดคล้องกัน ทั้งกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจ  มีทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ  เป็นกฎหมายของรัฐและเอกชน คือทำให้สังคมปลอดภัยและต้องตั้งอยู่ในพื้นฐาน 

1.       จารีตประเพณี

2.       หลักกฎหมายทั่วไป

3.       กฎหมายบัญญัติของมนุษย์ กฎหมายของเอกชน คือ สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเอกชน

กฎหมายระหว่างรัฐและเอกชน คือ นิติสัมพันธ์ทางกฎหมาย มีการตรา

กฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างเอกชนและเอกชนกฎหมาย มหาชน เป็นเรื่อง ระหว่างเอกชนกับรัฐกฎหมายภายในของของรัฐ คือ กฎหมายที่ใช้บังคับ นิติสัมพันธ์ภายในรัฐ ที่ใช้บังคับดินแดนภายในรัฐ  และรัฐใช้บังคับประชากรภายในรัฐกฎหมายระหว่างประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง ใช้บังคับระหว่างรัฐต่อรัฐ คือ กฎหมายต่างตอบแทนกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล เป็นนิติสัมพันธ์ของเอกชนกับรัฐ เช่น การบรรลุนิติภาวะ ของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันเช่นประเทศไทยบรรลุนิติภาวะในประมวลกฎหมายแพ่ง คือ อายุ 20 ปี  สหรัฐอเมริกาอายุ 25 ปี เป็นต้น คือ กฎหมาย จารีตประเพณีระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการทำธุรกิจต้องรอบรู้ ในเรื่องต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนข้อมูลของ MUT

คำสำคัญ (Tags)#สรุปบรรยาย

หมายเลขบันทึก: 49982, เขียน: 13 Sep 2006 @ 22:28 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)