วันนี้ผมมาประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับประสบการณ์ความรู้ที่ดีมาก และวันนี้ได้เปิดบล็อกเพื่อบันทึกประสบการณ์การทำงานมาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรกับเพื่อนๆ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรแก่ชุมชนในจังหวัดราชบุรีต่อไป

       คอยติดตามบันทึกของผมต่อไปด้วยนะครับ