Contact

บันทึกแรกของนักส่งเสริมจังหวัดราชบุรี

  คอยติดตามบันทึกของผมต่อไปด้วยนะครับ  

      วันนี้ผมมาประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับประสบการณ์ความรู้ที่ดีมาก และวันนี้ได้เปิดบล็อกเพื่อบันทึกประสบการณ์การทำงานมาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรกับเพื่อนๆ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรแก่ชุมชนในจังหวัดราชบุรีต่อไป

       คอยติดตามบันทึกของผมต่อไปด้วยนะครับ

 

    

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 49850, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #ส่งเสริมการเกษตร

Recent Posts 

Comments (1)

สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.113.13.3
Written At 
  • ยินดีต้อนรับครับ
  • จะคอยติดตามอ่านบันทึกต่อๆ ไปนะครับ