ขอบเขตการใช้กฏหมายอาญา

  ติดต่อ

  ความผิดในราชอาณาจักร  

วันนี้ว่าด้วยขอบเขตการใช้กฏหมายอาญา ความผิดในราชอาณาจักร

มาตรา 4 (วรรคหนึ่ง) ผู้ใดกระทำความผิดในราชอาณาจักร ต้องรับโทษตาม กฎหมาย (ราชอาณาจักร หมายถึง พื้นดิน พื้นน้ำ ภูเขา ทะเลอ่าวไทย ทะเลห่างจากฝั่ง ๑๒ ไมล์ทะเล และอากาศส่วนเหนื้อพื้นดิน พื้นน้ำ ทะเล ภูเขา)

มาตรา 4 (วรรคสอง) การกระทำความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักร

มาตรา 5 (วรรคหนึ่ง) ความผิดใดที่การกระทำแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทำ ในราชอาณาจักรก็ดี ผลแห่งการกระทำเกิดในราชอาณาจักร โดยผู้กระทำ ประสงค์ให้ผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร หรือโดยลักษณะแห่งการกระทำ ผลที่ เกิดขึ้นควรเกิดในราชอาณาจักร หรือย่อมจะเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดใน ราชอาณาจักรก็ดี ให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทำในราชอาณาจักร

มาตรา 5 (วรรคสอง)ในกรณีการตระเตรียมการ หรือพยายามกระทำการใดซึ่งกฎหมาย บัญญัติเป็นความผิด แม้การกระทำนั้นจะได้กระทำนอกราชอาณาจักร ถ้าหาก การกระทำนั้นจะได้กระทำตลอดไปจนถึงขั้นความผิดสำเร็จ ผลจะเกิดขึ้นใน ราชอาณาจักร ให้ถือว่า การตระเตรียมการหรือพยายามกระทำความผิดนั้นได้ กระทำในราชอาณาจักร

มาตรา 6 ความผิดใดที่ได้กระทำในราชอาณาจักรหรือที่ประมวล กฎหมายนี้ถือว่าได้กระทำในราชอาณาจักร แม้การกระทำของผู้เป็นตัวการด้วยกัน ของผู้สนับสนุน หรือของผู้ใช้ให้กระทำความผิดนั้นจะได้กระทำนอกราชอาณาจักร ก็ให้ถือว่าตัวการ ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระทำได้กระทำในราชอาณาจักร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Criminal Law By Pom

หมายเลขบันทึก: 498045, เขียน: , แก้ไข, 2012-08-10 10:46:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มาตรา ๔#มาตรา ๕#มาตรา ๖

บันทึกที่เกี่ยวข้อง 
บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)