สวัสดีค่ะ

วันนี้ผึ้งแก้วเรียนวิชาการเลี้ยงผึ้ง ได้คามรู้หลายอย่างเช่น เวลาที่ผึ้งนางพญาแต่ละชนิดออกไปผสมพันธุ์ ดังนี้

ผึ้งมิ้มจะออกไปเวลาประมาณช่วง 14.30 น.

ผึ้งพันธุ์จะออกไปเวลาประมาณช่วง  14.30 น. ในดือนพฤศจิกายน 

 

                    

  

  และ ในเดือนพฤษภาคมจะออกเวลาประมาณ 15.30 น.
ผึ้งโพรงจะออกไปเวลาประมาณช่วง   15.30 น. 

ส่วนผึ้งหลวงจะออกไปเวลาประมาณช่วง 17.00 น.

แปลกดีนะค่ะผึ้งเหมือนกันแต่ออกไปผสมพันธุ์ต่างเวลากันและผึ้งจะใช้เวลาในการผสมพันธุ์ประมาณ ครึ่งชั่วโมง จากนั้นจะบินกลับรัง

การสังเกตุว่าผึ้งนางพญาได้ผสมพันธุ์จริงหรือเปล่าต้องดูที่ว่ามีอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ติดมาหรือเปล่า