สิ่งที่เรียนรู้ (What) : การถักผ้าพันคอโดยวิธีนิตติ้ง Knitting

วิธีเรียน (How) : 

         เริ่มจากได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้าสาว เนื่องจากตอนเด็ก ๆ น้าสาวเคยถักผ้าพันคอ ถักหมวกไหมพรมให้น่ารักมาก ก็เลยสนใจที่จะลองทำเองบ้าง  และดู youtube การถัก นอกจากนั้นก็ยังให้น้าสาวช่วยสอนให้ มีการแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

          ขั้นเตรียมการ

          1 เลือกชิ้นงาน เช่น ว่าต้องการจะทำอะไร ผ้าพันคอ  หมวก หรือเสื้อ

          2 เลือกอุปกรณ์ ได้แก่ เส้นไหมพรม ว่าต้องการสีอะไร  ขนาดไหน ลวดลายยังไง เป็นต้น การเลือกไม้นิตก็ต้องเลือกว่าต้องใช้เบอร์อะไร 

          3 เลือกลายที่จะถัก ได้แก่ จะเป็นลายนิต ( Knit ) หรือเพิร์ล ( Purl )

          ขั้นลงมือ  

          1 เลือกลายนิตอย่างเดียว ขนาด 35 ห่วง ทำเป็นผ้าพันคอ ยาวขนาดประมาณ 1.5 เมตร

          2 ขึ้นต้นชิ้นงาน

 

          3 ถักตามลายที่กำหนด เริ่มจากแทงลง จากนั้นพันไหมขึ้นที่ปลายไม้นิตด้านขวา  ตามด้วยปลดห่วงออกจากไม้นิตฝั่งซ้าย เพื่อให้ห่วงย้ายมาอยู่ไม้นิตฝั่งขวา ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนหมดแถวจากนั้น ก็กลับอีกด้าน ทำเช่นเดิม จนได้เป้าหมายที่ต้องการ

 

          4 สำเร็จตามที่ต้องการ  

ข้อควรระวัง ในการถักนิตติ้ง กรณีเป็นมือใหม่หัดถัก ควรเลือกเส้นไหมที่ขนาดใหญ่จะดีกว่า เพราะจะถักง่ายและเร็วกว่า  และยังไม่ควรเป็นไหมที่มีลวดลายลูกเล่นมาก เช่นขนฟู เพราะทำให้มีโอกาสพันกันได้ หรือขนาดเส้นไม่สม่ำเสมอจะทำให้วางน้ำหนักมือลำบากสำหรับมือใหม่  นอกจากนี้ยังต้องระวังเส้นไหมพันกัน ระวังไหมพรมเปื้อนด้วย

ผลที่ได้รับ (Outcome) : ได้ผ้าพันคอสีและแบบตามที่ต้องการ ได้ความภาคภูมิใจในฝีมือที่ได้ทำเอง แต่ชิ้นงานอาจไม่สวยงาม เรียบร้อยมากนัก เนื่องจากเป็นชิ้นงานแรกที่ได้ทำ ลวดลายที่ได้จึงไม่สม่ำเสมอเพราะน้ำหนักมือตอนดึงไหมพรมแต่ละครั้งยังไม่เท่ากัน บางครั้งก็มีหลุดบ้าง ก็คงต้องฝึกครั้งที่สองที่สามต่อไปเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้น 

ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์ ( Reflection ): การทำชิ้นงานนี้ได้ฝึกสมาธิ ความอดทน ทำให้เป็นคนใจเย็น ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะเวลาที่ชิ้นงานมีปัญหา เช่น ห่วงหลุดจากไม้นิต ไหมพรมพันกัน ฝึกความตั้งใจ ความเพียรพยายามอย่างมาก

เอกสารอ้างอิง ( References ) :  http://www.youtube.com/watch?v=v67qmEB8ESU

http://www.dek-d.com/content/girl/20636/Hobbies-สุดหวานกับการ-ถักนิตติ้ง.php