ประสบการณ์พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของข้าพเจ้า


ปรับความคิด เพื่อชีวิตที่มีความสุข :)

เปลี่ยนนิสัย เปลี่ยนความคิด ปรับคุณภาพสมอง

เมื่อคนเราจินตนาการถึงเรื่องดี ความสุข ความภาคภูมิใจ และเป็นคนอารมณ์ดี ใจเย็น รอบคอบ สมองก็จะพองตัวขึ้น คุณหมอเดเนียล จี. เอเมน ผู้เขียนหนังสือ Making a Good Brain Greatจึงมีวิธีปรับฮอร์โมนที่มีผลต่ออารมณ์ในสมอง รวมถึงวิธีคิดของสมอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ซึ่งเราสรรหามาฝากดังนี้

สิ่งที่เรียน  (What)
 การรู้จักคิดตามเทคนิค 5DIY เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมอง

 

 

วิธีเรียน  (How)
5 DIY เปลี่ยนความจริง

อย่าหลงเชื่อความคิดวูบแรก


เมื่อรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสแรกส่งข้อมูลมาถึงสมอง สมองจะเชื่อมโยงสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เข้ากับประสบการณ์เดิมที่เคยเกิด เราจึงรู้สึกกับบางสถานการณ์หรือเรื่องราวตรงหน้ามากหรือน้อยเกินไป ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อความเข้าใจผิดได้ทั้งสิ้น
คุณหมอเอเมนกล่าวว่า ทางที่ดีที่สุด เราควรซักถามหาเหตุผลของสถานการณ์หรือเรื่องราวที่เพิ่งเกิดใหม่หมาด เพื่อบันทึกไว้เป็นข้อมูลในเชิงเหตุผลที่ถูกต้อง มากกว่าอารมณ์ความรู้สึกในทางลบ

• เชื่อว่าความคิดของเรามีพลังพิเศษ

 


เมื่อเราคิดแต่ละครั้ง สมองจะปล่อยสารเคมีบางอย่างออกมา
บางตอนในหนังสือ Making a Good Brain Great บอกว่า ถ้าคิดในทางบวก เป็นเรื่องสุข เป็นความหวัง สมองจะปล่อยสารเคมีที่ทำให้เรารู้สึกดี และระบบการทำงานของสมองก็จะมีประสิทธิภาพ ตรงกันข้าม ถ้าคิดในทางลบ เป็นเรื่องผิดหวัง โศกเศร้าเสียใจ สมองจะปล่อยสารเคมีที่ทำให้อารมณ์เราบูดเน่า ย่ำแย่ และระบบการทำงานของสมองก็พานรวน
ฉะนั้น ลองชี้ทิศทางให้สมองขับเคลื่อนไปด้วยพลังงานบวกดีกว่าค่ะ


• ทันทีที่บังเกิดความคิดลบ ความสุขก็หมดลงโดยพลัน

 

ผู้คนจำนวนหนึ่งต้องทนทรมานกับความกดดัน กระวนกระวายใจ และวิตกกังวลอย่างหนัก นั่นเป็นเพราะเขาป่วยด้วยอาการ ANTs หรือ automatic negative thoughts คนกลุ่มนี้มักตั้งใจและจดจ่ออยู่กับแง่มุมด้านลบของสถานการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น และความคิดแบบนี้มักจะดูดพลังชีวิตไปจากสมอง
ถ้าใครมีอาการแบบนี้ ต้องพยายามพาตัวเองขึ้นมาจากกับดักหลุมดำในจิตใจ ที่ขุดไว้เอง โดยวิธีง่าย ๆ คือ ทันทีที่ความรู้สึกด้านลบบังเกิด รีบจรดดินสอปากกาเขียนสิ่งที่อยู่ในความคิด
คุณจะพบความคิดไร้เหตุผลมากมายกำลังจู่โจมทำร้าย จากนั้นก็ใช้ความคิดบวกเข้ามาแทนที่ และเยียวยาจิตใจตนเอง
คุณหมอเอเมน กล่าวว่า “จงทำลาย ANTs เปลี่ยนสมองกันเถอะ”


• ลองหลอกตัวเองบ้าง

 


ทันทีสมองคิดในเชิงคาดหวัง สถานการณ์หรือเรื่องราวก็อาจเกิดขึ้นจริง โดยหากสมองคิดลบ สถานการณ์หรือเรื่องราวในทางลบก็เป็นจริง ตรงกันข้ามหากสมองคิดบวก สถานการณ์หรือเรื่องราวในทางบวกก็เกิดขึ้น
กว่าศตวรรษที่จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรู้เรื่องนี้ ความคาดหวังในทางบวกจึงนำมาใช้บำบัดเยียวยาอาการเจ็บป่วยสารพัดโรค และเมื่อ 150 ปีที่ผ่านมา ในการบำบัดผู้ป่วย แพทย์ต้องทำตัวเป็นกันเองกับคนไข้ และสร้างความคิดหลอก (placebo effect) ขึ้นมา
ความคิดหลอกนี้คือ การสร้างความคาดหวังและความหวังขึ้นมา ระหว่างที่แพทย์กำลังบำบัดผู้ป่วย คุณหมอที. ฟินด์เลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่า “ทั้งพิธีกรรม ความศรัทธา และความกระตือรือล้น ล้วนแล้วแต่สร้างพลังชีวิต”
ในทางการแพทย์พบว่า การสร้างความคาดหวังและความหวัง คือ เครื่องมือสำคัญในการบำบัดผู้ป่วย มีพลังถึงหนึ่งในสี่ หรือสองในสามของการใช้มอร์ฟีนบำบัดอาการปวด และมีผู้ป่วยถึงหนึ่งในสามที่ใช้ความคิดหลอกแล้วได้ผล นั่นเป็นเพราะความคิดหลอก สามารถเปลี่ยนปฏิกิริยาและสารเคมีในร่างกายจากตัวร้ายเป็นตัวดีได้จริง
เมื่อร่างกายสบายขึ้น ระบบการทำงานของสมองก็เปลี่ยนไปในทางดี

• สั่งสมองปรับนิสัย เพื่อให้สมหวัง


เราใช้สมองส่วนคอร์เทค เมื่อต้องวางแผนชีวิต โดยสมองส่วนนี้จะทำหน้าที่ในการหาข้อมูลและวิธีการ เพื่อให้แผนที่วางไว้สำเร็จลุล่วงลงได้ ฉะนั้นการตั้งเป้าหมายในชีวิต แล้วปรับเปลี่ยนนิสัยเพื่อให้ได้มาจึงเป็นเรื่องที่ทำได้
เมื่อสมองคิดอย่างไร สถานการณ์หรือเรื่องราวนั้นก็เกิดขึ้นได้

 


คุณหมอเอเมนแนะนำว่า หากเราเขียนสิ่งที่ตนเองต้องการ และสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นลงหน้ากระดาษทุกวัน/สัปดาห์ มหัศจรรย์ในชีวิตจะเกิดขึ้น
โดยเขียนแยกเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับคนใกล้ตัว การงาน การเงิน รวมไปถึงเรื่องความต้องการในส่วนลึก เช่น อารมณ์ความรู้สึก ร่างกาย และจิตใจ เมื่อความคิดสามารถกำหนดคุณภาพสมองได้ จึงควรคิดในสิ่งดี ก่ออารมณ์เบิกบาน สดชื่น แจ่มใส เพื่อระบบการทำงานของสมองที่ดี ส่งผลต่อคุณภาพสมองดีตลอดไป

(นิตยสารชีวจิตฉบับที่ 295)

 

ผลการเรียน  (Outcome)

จากการเรียนรู้เทคนิคการคิดเพื้อเพิ่มประสิทธิภาพสมองทำให้ได้ประโยชน์ต่อตนเองรวมไปถึงประสิทธิภาพการเรียนการควบคุมอารมณ์ และอื่นๆอีกหลายด้าน

-มีสมาธิที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆมากขึ้น

-คิดในทางบวกมากขึ้นทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น

-รู้ทันและจัดการกับความคิดลบที่เกิดขึ้นได้

-ใจเย็นและมีความอดทนมากขึ้น

 

ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์  (Reflection)

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน เรื่องเพื่อน และอื่นๆอีกมากมาย ทำให้บางคนนั้นดูอารมณ์ร้อน ควบคุมตัวเองไม่ได้กับสถานการณ์ข้างหน้า แต่เมื่อได้ลองฝึกควบคุมสมองให้รู้จักคิดหรือแก้ไขกับปัญหาและสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้ว  จะทำให้เรารู้ว่า เราสามารถผ่านมันไปได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ หรือเรื่องด่วนเท่าใดก็ตาม และเมื่อมีความคิดที่ดีแล้ว นั่นจะทำให้เรากลายเป็นคนที่อารมณ์ดี มีความสุข และทำให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วย :)

 

เอกสารอ้างอิง  (Reference)

http://www.cheewajit.com/articleView.aspx?cateId=1&articleId=2021

คำสำคัญ (Tags): #5DIY
หมายเลขบันทึก: 493871เขียนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2012 13:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 สิงหาคม 2012 11:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (20)

เป็นวิธีที่สุดยอดมาก ประตูสู่ความสำเร็จ

สุดยอดมากกเลยค่ะ สามารถนำไปใช้ได้จริง

จะลองนำไปใช้ดูค่ะ น่าสนใจมากๆ

ดีมากครับ บทความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้ทราบว่าความคิดกำหนดทุกอย่างได้จริง เป็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาในการดำเนินชีวิตต่อไปครับ

มีประโยชน์มากค่ะคุณโอปอล์ ดิฉันจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ

โห น่าสนใจอ่ะ อย่างนี้ต้องลองทำดูซะแล้ว

นำไปใช้ได้ และจะนำไปใช้ด้วย^

ต้องพยายามลองดูมั่งแล้ว><

ดีมากเลยนะฮะ!! จะลองทำดูบ้างฮ่า

ต้องนำไปใช้บ้างแล้ว^

จะพยายามคิดให้มากมายหลากหลายขึ้น ไม่จ่มจ่อมอยู่แต่ความคิดเดิมๆ จะได้มีเวลาไปสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ้บ้าง TT

เป็นวิธีที่น่าลองใช้มาก ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ

ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ จะลองนำไปใช้ดูนะคะ :D

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆนะคะ จะลองนำไปใช้ดูนะคะ ^^

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี