สิ่งที่เรียนรู้(What)

การวิ่งระยะกลางและระยะไกล

วิธีการเรียน(How)

ฝึกความอดทนของร่างกายในการวิ่ง โดยเฉพาะระบบการหายใจและระบบหมุนเวียนโลหิต โดยฝึกวิ่งจ๊อกกิ้งความเร็วสม่ำเสมอ โดยไม่หักโหมมาก วันละ 3 กิโลเมตรในช่วงแรกๆ และเมื่อวิ่งได้ 2 สัปดาห์ร่างกายจะเริ่มอยู่ตัว ก็ให้เพิ่มระยะทางอีก 1 กิโลเมตรเป็น 4 กิโลเมตร ทำอย่างนี้เรื่อยๆ จนปัจจุบันวิ่งได้ 8 - 10 กิโลเมตร แล้วแต่สภาพร่างกาย ในหนึ่งสัปดาห์จะแบ่งวิ่งเป็นจ๊อกกิ้งความเร็วสม่ำเสมอ 5 วัน วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่จะทำได้ 1500 เมตร และ 800 เมตร และจับเวลาด้วย 1 วัน โดยเมื่อวิ่งไปแต่ละสัปดาห์เวลาควรจะดีขึ้นเรื่อยๆ และอีก 1 วันก็พักผ่อน โดยการที่ฝึกจ๊อกกิ้งนั้นจะทำให้เรามีความทนในการวิ่งซึ่งเป็นทักษาะในการวิ่งระยะไกล และการฝึกวิ่ง 800 และ 1500 เมตร จะเป็นการฝึกฝีเท้าเพิ่มความเร็ว ซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ในการวิ่งระยะกลาง แต่ในการวิ่งระยะกลางนั้นก็ต้องการความทนอยู่มาก จึงได้ประโยชน์ด้านความทนนี้มาจากการฝึกจ๊อกกิ้งระยะไกลนั่นเอง

ผลการเรียน(Outcome)

สามารถ ลงวิ่งแข่งกรีฑาระยะกลางของกีฬาน้องใหม่(Freshy) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยลงระยะทาง 800 ทำเวลาได้ 2 นาที 40 วินาที และ 1500 เมตร ทำเวลาได้ 4 นาที 40 วินาที และผลคือได้เหรียญเงินทั้ง 2 รายการ

ข้อคิดจากประสบการณ์(Reflection)

การออกกำลังกายก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วย จากที่ผมเคยเป็นคนขี้โรคมีโรคภูมิแพ้เป็นโรคประจพตัว แต่หลังจากได้หันมาจ๊อกกิ้ง วิ่งออกกำลังกายเกือบทุกวันทำให้โรคเหล่านั้นทุเลาและหายไปได้ อีกทั้งยังทำให้ร่างกายของผมแข็งแรงเทียบเท่ากับนักกีฬาในมหาวิทลัยคนอื่นๆอีกด้วย

 

เอกสารอ้างอิง(Reference)

การวิ่งระยะต่างๆ - http://www.kroobannok.com/1348

ภาคผนวก