การอบรมเกษตรธรรมชาติตามบันทึกความร่วมมือรุ่นที่ 5

การอบรมเกษตรธรรมชาติตามบันทึกความร่วมมือรุ่นที่ 5

      การอบรมเกษตรธรรมชาติตามบันทึกความร่วมมือรุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม  2555 ณ  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โดย นายกุลธร เลิศสุริยะกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร 
มีเนื้อหาการฝึกอบรม   ดังนี้  แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หลักเกษตรธรรมชาติ  แนะนำกิจกรรม  MOA  เกษตรธรรมชาติ  MOA  ชมแปลงสาธิต   การปรับปรุงดินโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ  MOA  ดินและอินทรียวัตถุในดิน  ชมวีดีทัศน์  เรื่อง ดินที่มีชีวิต  ธรรมะเพื่อชีวิต  การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  ฝึกปฏิบัติทำสมุนไพรเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ  มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ  มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ  ศฝก.  แบ่งกลุ่มเวียนเข้าฐาน 1. ฐานปุ๋ยหมัก   2. ฐานปุ๋ยน้ำชีวภาพและน้ำสกัดชีวภาพ   3. ฐานการเตรียมดินและการเพาะกล้า  4. ฐานการจัดดอกไม้  5. ฐานการแปรรูป และผู้เข้าอบรมเสนอแผนการทำเกษตรธรรมชาติในอนาคต    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกและพัฒนาอาชีพ โครงการทับทิมสยาม 02 ศฝช.สระแก้ว

คำสำคัญ (Tags)#เกษตรธรรมชาติ

หมายเลขบันทึก: 492588, เขียน: 27 Jun 2012 @ 11:07 (), แก้ไข: 27 Jun 2012 @ 11:17 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)