การตรวจสุขภาพนักศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 55

กศน.ตำบลพิมลราชได้รับการอนุเคราะห์จากหมอจัน ผอ.อนามัยโรงกระโจมประสานงาน  ให้ อสม. และคณะมาตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา เพื่อนำไปเป็นหลักฐานข้อมูลในการประเมินครั้งต่อไป จึงขอขอบคุณเครือข่ายที่แสนดีมา ณ ที่นี้ด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นาความเห็น (0)