ตอบคำถามครั้งที่ 2/2

KhunYo-ye
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แรงกดอากาศ

ความกดอากาศที่พื้นผิวโลกที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง 

มีค่าเท่ากับ

760 มิลลิเมตรปรอท (29.92 นิ้วปรอท) หรือ 1013.25 มิลลิบาร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิศาสตร์สัตว์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ที่กำแพงเพชรมีค่าความกดอากาศเท่าไรครับ

เขียนเมื่อ 

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00น. จังหวัดกำแพงเพชรมีค่าความกดอากาศเท่ากับ 1007.3 hPa