พระที่นั่งปาฏิหาริย์ทัศไนย

พระที่นั่งที่สร้างขึ้นหลังเกิดเหตุอัศจรรย์ "ปาฏิหาริย์ที่องค์พระปฐม "
พระที่นั่งปาฏิหาริย์ทัศไนย พระที่นั่งที่สร้างขึ้นหลังเกิดเหตุอัศจรรย์  "ปาฏิหาริย์ที่องค์พระปฐม "
 

เป็นแท่นไม้สักมีขนาด 2 เมตร เดิมตั้งอยู่บนชานศาลาระหว่างพระที่นั่งวัชรีรมยาเเละพระที่นั่งพระที่นั่งวิมานปฐม เหตุที่ได้ชื่อว่าพระที่นั่งปาฏิหาริย์ทัศไนย รัชกาลที่ 6 (ในขณะทรงเป็นมงกุฏราชกุมาร โปรดให้สร้างขึ้นได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเหตุกาณ์ปาฎิหารณ์แห่งองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งพระองค์ทรงได้มีจดหมายพระราชหัตเลขาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.5 ความว่า

“...ด้วยเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม ร.ศ. 128 ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 เวลาดึก 2 ยามกับ 45 นาที ข้าพระพุทธเจ้าได้นั่งเล่นอยู่ที่เรือนสนามจันทร์ มีข้าราชการมหาดเล็กอยู่ด้วยจำนวนมาก...

...เห็นองค์พระ ปฐมเจดีย์มีรัศมีสว่างพราวออกทั้งองค์ ดูประหนึ่งว่าองค์พระปฐมเจดีย์ ด้านตะวันตกคือด้านที่เล็งกับสนามจันทร์ทาด้วยฟอสฟอรัสพราวเรือง ตั้งแต่คอระฆังลงมาหน่อยหนึ่ง ตลอดจนยอดมงกุฎ

แลยังซ้ำมีเป็นรัศมีพวยพุ่งขึ้นสูงอีกประมาณ 3-4 วา ปรากฏอยู่อย่างนี้ 17 นาที จากนั้นก็ดับหายไป เหลือสว่างอยู่แค่ข่องมะหวดลงมาอีกกึ่งนาที...ก็ดับหายหมด จนมืดแม้จะมองแต่รูปองค์พระก็ไม่เห็นถนัด

ข้าพระพุทธเจ้าได้นับผู้ที่เห็นขณะนั้น ตลอดจนทหารที่อยู่ยามสี่คนเป็นจำนวน 69 คน

พระที่นั่งองค์นี้สมัยก่อนสร้างขึ้นอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์ ในจังหวัดนครปฐม ปัจจุบันได้ถูกรื้อถอนและเคลื่อนย้ายไปตั้งที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


 
 


 
 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน General knowledge.ความเห็น (0)