ก่อนจากกัน

  Contact

  จากไปก่อน  
ก่อนจากกัน ใช่จากไกล จากไปก่อน.... คงได้ย้อนพบกันในวันใหม่...... ทางเบื้องหน้าที่มองเห็นยังกว้างไกล........ ไปรับใช้ "กีฬาแห่งชาติ"...."สุพรรณบุรีเกมส์ " 9-19 ก.ย. 49 คิดถึงเป็นอันขาด โทร.08-... มีต่อ »

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ครูในวันนี้

Post ID: 49039, Created: , Updated, 2012-02-11 15:51:04+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #จากไปก่อน

Recent Posts 

Comments (0)