บันทึกชื่นชม โครงการ OCOP

นิดหน่อย
หนึ่งห้องเรียน-หนึ่งโครงการ

 

   ดิฉันได้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปีแล้ว  จุดมุ่งหมายของหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องการให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง ค้นพบความสามารถ ความถนัดของตนเอง  ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย  ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ การบำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

                                คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2548 ได้เสนอโครงการ หนึ่งห้องเรียน-หนึ่งโครงการ(One Class One Project) หรือ  OCOP เพื่อจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งในหลายๆ กิจกกรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้สมาชิกในห้องมีส่วนร่วมในการคิด เสนอและทำโครงการที่ส่งผลประโยชน์ แก่โรงเรียน ชุมชน โดยที่แต่ละห้องจะต้องเสนอโครงการง่ายๆ ค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป สมาชิกในห้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม   เสริมสร้างความเป็นผู้นำ  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในห้อง  กับครูที่ปรึกษา  เน้นการบริหารจัดการของนักเรียนมีครูเป็นที่ปรึกษาเท่านั้น  และที่สำคัญโครงการนั้นๆ จะต้องสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับโรงเรียน และชุมชน  หลังจากที่ห้องเรียนแต่ละห้องได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  จะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้โรงเรียนทราบ  และขอรับการรับรองจากคณะกรรมการนักเรียน  เพื่อเป็นเกียรติแก่ห้องเรียน

                                ดิฉันเห็นดีด้วยกับโครงการดังกล่าวเพราะเป็นโครงการที่ตรงกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  หลังจากที่นักเรียนได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นไปแล้ว  สังเกตได้ว่านักเรียนมีความพึงพอใจ  กับกิจกรรมดังกล่าว  มีความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมด้วยกัน  ได้รับคำชมเชยจากชุมชน  และครูหลายท่าน  อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน  เมื่อเริ่มปีการศึกษา 2549  คณะกรรมการนักเรียนรุ่นใหม่ จึงได้สานต่อกับโครงการหนึ่งห้องเรียน-หนึ่งโครงการ  ดิฉันในฐานะหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รู้สึกประทับใจและชื่นชมยินดีกับโครงการดีๆ ขอขอบใจคณะกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2548 ด้วยค่ะ

                                ตัวอย่างโครงการ หนึ่งห้องเรียน-หนึ่งโครงการ ปีการศึกา2548

          โครงการบำเพ็ญประโยชน์และชมวัดปฏิบัติธรรม

                                  โครงการจัดระบบดูแลห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียน <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: list 54.0pt" class="MsoNormal">          โครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านโคกหลวง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: list 54.0pt" class="MsoNormal">          โครงการทาสีริมฟุตบาทโรงเรียน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: list 54.0pt" class="MsoNormal">          โครงการทาสีและปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: list 54.0pt" class="MsoNormal">          โครงการทำสวนหย่อมหน้าอาคารพิเศษ 5 ชั้น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: list 54.0pt" class="MsoNormal">          โครงการร่วมใจพัฒนาโรงเรียน</p>                                    โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่น้องโรงเรียนสอนเด็กพิเศษ <p align="justify"> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลิขิตนิดหน่อย

คำสำคัญ (Tags)#หนึ่งห้องเรียน-หนึ่งโครงการ(ocop)

หมายเลขบันทึก: 49004, เขียน: 08 Sep 2006 @ 12:16 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
ขออนุโมทนาสาธุด้วยครับ
รองวิชาญ เกษเพชร
IP: xxx.19.119.251
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีและความชื่นชมในความตั้งใจจริงในการที่คุณครูพยายามทำในสิ่งที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โดยเฉพาะการทำงานในส่วนของการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งเป็นวิชานอกห้องเรียนที่นักเรียนจะได้นำไปใช้ในโอกาสต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูและทีมงานคงสภาพโครงการนี้เอาไว้รวมทั้งต่อยอดในปีการศึกษาต่อไปนะครับ