วันที่ 24-25 พ.ค.55 เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเทคนิคการสร้างและข้อสอบหลักสูตร 51 ณ สนง.กศน.จังหวัดนนทบุรี  มีท่านรองผู้อำนวยการ สมบัติ  แก้วมีศรี  เป็นประธานในกิจกรรม  โดยได้รับความสนับสนุน จาก อ.อุ้ย (อ.ทรงชัย) ที่ประสานวิทยากรที่มากความสามารถ ศน.สุธีร์  วรประดิษฐ์  ท่าน ศน.จากจังหวัดตราด มามอบความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ  ขอขอบคุณมากคะ  หวังว่าโอกาสข้างหน้าคงมีมาอีกนะคะ  เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของพวกเราคะ