ได้อ่านสายใยพยาธิฉบับนี้ความคิดเริ่มกระฉูดแถมคุยกับคุณศิริถึงโครงการที่จะทำ คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เอาไว้โครงการเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่จะนำมาเสนอที่นี้