บ้านยายปลูกผักหวานไว้มาก แต่ดูรายการ เป็นอยู่คือ ทางช่อง TPBS แล้วน่าจะเอาไปปรับใช้ได้

  • ทำสาวต้นโต ๆ ด้วยการตัดกิ่ง (6 เดือนจะแตกกิ่ง) ทำให้เก็บได้ง่าย
  • ตอนด้วยการใช้ กะปิ + น้ำมะพร้าว มาป้ายบริเวณที่จะตอน (เลืิอกขูดเปลือกใต้ตากิ่งที่มีใบเลี้ยง/อายุกิ่ง ?) นัยว่า้เป็นการเร่งราก และเอาขุยมะพร้าวแช่อิ่มน้ำมะพร้าว 7 วัน + ดินมาห่อหุ้มตามปกติ จะออกรากใน 2 เดือน (ไม่ต้องรดน้ำในระยะตอน)
  • วิธีปลูกใช้เวลาเกือบ 2 ปีจึงจะเก็บยอดได้

เอกสารของ สถานีวิจัยพืชลำตะคอง http://www.tistr.or.th/tistr/source/techno/pdf/pacwhanpa.pdf

หรือ

https://sites.google.com/site/sombhop/image/pacwhanpa.pdf