ความรัก

KUMPEE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รัก

แรกเราเริ่มรัก แรงรักเราร้อนเร่า

รับรู้รักเราเรืองรองระยิบระยับ

ริเริ่มร่วมรวบรวมแรงรักร้อยรัดรักเรา

รักเราล้นแหล่งรวบรวมรักรวดเร็ว

เราหลอมรวมรักเรา เร่งร่างรูปร่างของลูกรักเรา

เราเลี้ยงลูกรักเรา และรวมรวบแรงรักเราไร้แรงล้า

เมื่อรักเราเริ่มโรยรา รักเราเริ่มล้าโรยแรง

รักเราลดแรงรัก เราเริ่มรอนแรมร้างรัก

เราละรักเร่งหลีกรัก. ลบเลือนแรกรักเรา

แล้วลูกรัักเราละ ร้างรักหรือ........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฅนอาสาความเห็น (0)