ตัวอย่างแผนการเรียนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่น่าเรียนรู้ 7 โดย ชาตรี สำราญ

แผนการเรียนรู้ย่อยที่  7

ตอน  “  บทเรียนจากความจริง ”   เวลา   1   ชั่วโมง

 

 

แนวคิดสำคัญ      

                การนำความรู้สึกนึกคิดของตนออกมาเขียนบรรยายให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมชาติ  เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของธรรมชาติ   ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเขียนบ่อย ๆ

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

รักและรู้คุณค่าของธรรมชาติ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  ( นำทาง )

                สามารถเขียนบรรยายให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมชาติและผลที่ตนร่วมกันปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนได้

 

สาระการเรียนรู้

การเขียนบรรยายให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมชาติและผลที่ตนร่วมกันปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์  :               ความตั้งใจทำงาน

ทักษะที่ต้องการเน้น           :               ทักษะการเขียน

กิจกรรม

คำถามนำ

กิจกรรม

1.  เราจะเขียนบรรยายความรู้สึกของเราแบบใด จึงจะสามารถให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของ  ธรรมชาติและผลที่เราได้ปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

 

  1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็น

1.1    เรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่เราได้เรียนรู้ผ่านมานั้นเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้าง

1.2    หนังสือตำราวิชาการ เอกสารสิ่งพิมพ์และบทความต่าง ๆ ที่ครูนำมาให้นั้นเราศึกษาในเรื่องใด เพื่ออะไร

1.3    เราจะเขียนบรรยายความรู้สึกของเรานั้น

 

 

คำถามนำ

กิจกรรม

 

1)      เราจะมีเค้าโครงเรื่องอย่างไรบ้าง

2)      ประเด็นใดบ้างที่เราควรนำมาเขียน

3)      เราควรนำสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดบ้างมายกตัวอย่างประกอบการเขียน

4)      เรื่องนี้หรือผลงานชิ้นนี้จะสามารถนำส่งครูได้เมื่อไร

2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนบรรยายความรู้สึกของตนเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของธรรมชาติและผลของการปฏิบัติตนต่อทรัพยากรธรรมชาติใน     ชุมชน

 

คำถามนำ

กิจกรรม

 

3 นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันจัดทำหนังสือเล่มเล็กส่งภายหลัง

 

 

สื่อ / นวัตกรรม / แหล่งเรียนรู้

  1. กระดาษปรู๊ฟ
  2. กระดาษ A 4
  3. กระดาษกาวย่น
  4. ปากกาเคมี
  5. กระดาษสำหรับจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
  6. กาว  ATM
  7. สีไม้

 

เกณฑ์ประเมินคุณภาพผลงานตามจุดประสงค์การเรียนรู้

 

4 การทำงานกลุ่ม สมาชิกทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น สรุปเป็นคำบรรยายที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติ และผลที่เกิดด้านจิตใจที่กลุ่มของตนได้ร่วมกันปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม 

สำนวนภาษา สามารถโน้มน้าวผู้อ่านให้มีความรู้สึกคล้อยตามคำบรรยาย 

เนื้อหา มีความคิดใหม่ ๆ  ให้ประโยชน์ต่อผู้อ่านมาก

3 การทำงานกลุ่ม  สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกันทำงานภายในกลุ่มมีเพียง  1 - 2  คน   ไม่ค่อยจะร่วมคิดร่วมทำ

สำนวนภาษา อ่านเข้าใจง่าย ผู้อ่านอ่านแล้วมีความเห็นด้วยกับการกระทำของกลุ่ม

เนื้อหา   มีความรู้และประโยชน์ต่อผู้อ่าน

2 การทำงานกลุ่ม สมาชิกเพียงบางคนในกลุ่มที่คิดเขียน

สำนวนภาษาและเนื้อหา  อ่านพอเข้าใจเรื่องที่เขียน

1 มีเพียง 1-2 คนที่ทำงานเพียงเพื่อให้ได้ส่ง

 บันทึกหลังสอน

                .............................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

               

ข้อเสนอแนะ  

                .............................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

                .............................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวอย่างแผนการเรียนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่น่าเรียนรู้ โดย ชาตรี สำราญ

คำสำคัญ (Tags)#ปฏิรูปการศึกษา#การเรียน การสอน#ชาตรี สำราญ

หมายเลขบันทึก: 486154, เขียน: 26 Apr 2012 @ 12:19 (), แก้ไข: 17 Aug 2012 @ 09:24 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)