บันทึกที่26 ประชุมเตรียมการ WORKSHOP3


23 เมษายน 2555

มื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 1600 น. โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ2 ได้จัดประชุมเตรียมงานการจัดประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่3 (วันที่ 23 เมษายน 2555)  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมฯ ชั้น2

วาระการประชุม

1.แจ้งทราบ

  ก.สถานที่/รายชื่อลงทะเบียน/รถ (คุณกีตาร์)

  ข.เอกสารที่ต้องเตรียมการ (คุณกุ้ง)

  ค.นักวิจัยเพิ่มโครงการ8 (คุณกุ้ง)

  ง. อาหาร/เบรค/ระดมทุน5000 (รศ.มาลี)

2.เพื่อพิจารณา

  ก.กำหนดการประชุม/รูปแบบการประชุม

  ข.การจัดทำเอกสารคู่มือ

  ค.การจัดทำแบบประเมินความเหมาะสม

  ง.แผนปฏิบัติการ 6 เดือน 

3.อื่นๆ(ถ้ามี)

  ก.การลงทำ spot check

  ข.การจัดทำโครงการวิจัย

  ค.การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ2

เอกสารประกอบ

1.ตารางประชุมปฏิบัติการ

http://www.gotoknow.org/media/files/800817

2.QBP revision

http://co1la8ji.gotoknow.org/assets/media/files/000/800/816/original_MSDProcessRevisionNew.xlsx

3.แผนปฏิบัติงานโครงการ2

http://co1la8ji.gotoknow.org/assets/media/files/000/798/390/original_MSDprojectplan55.docx

4.ปกคู่มือกระบวนการ

 http://co1la8ji.gotoknow.org/assets/media/files/000/800/819/original_MSDQWP991929394cover.doc

5.สารบัญคู่มือกระบวนการ

http://co1la8ji.gotoknow.org/assets/media/files/000/800/820/original_MSDQWP991929394table.doc

6.เนื้อหาคู่มือกระบวนการ

http://co1la8ji.gotoknow.org/assets/media/files/000/800/818/original_MSDQWP991929394content.doc

คำสำคัญ (Tags): #classroom#msd
หมายเลขบันทึก: 485421เขียนเมื่อ 18 เมษายน 2012 08:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 20:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
    (ร่าง)กำหนดการประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่3

โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

   ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    วันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 900-1200 น.


-การประชุมครั้งนี้เชิญครูเฉพาะผู้ที่เข้าประชุมครั้งที่แล้ว จำนวน 76 คน- (ครูที่ขาดการประชุมจะไม่ได้รับการเชิญเข้าโครงการอีกในครั้งต่อไป)

830-900 น. A:ลงทะเบียน/รับเอกสาร

         A1.แบบประเมินความเหมาะสม 1 ฉบับ
         A2.คู่มือกระบวนการที่6-7-8-9   4 ฉบับ
         A3.แผนปฏิบัติงาน 4 กระบวนการ 1 รายการ 

900-930 น. B:ประชุมชี้แจงโครงการและกิจกรรม

         B1.ออกแบบกระบวนการ
           -ทำแล้ว(สำรวจวิธีจัดการชั้นเรียน+ออกแบบกระบวนการ)
            -ที่ไปมาครั้งก่อนหน้า(เขียนกระบวนการเป็นคู่มือ A2) 
            -กำลังจะทำวันนี้(ตรวจสอบความเหมาะสม A1) 
          B2.ตรวจสอบประสิทธิภาพของ 4 กระบวนการ 
           -ครูคนหนึ่งนำคู่มือกระบวนการ6-7-8-9 ไปดำเนินการกับนักเรียนในชั้นเรียนและวิชาที่สอนใน
           ภาคเรียนที่1/2555 เป็นเวลา 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการ A3
       -ในแต่ละเดือน นักวิจัยจะจัดประชุมปฏิบัติการ 4 กระบวนการเดือนละ 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
           ครูเข้าประชุมกลุ่มตามกระบวนการที่สนใจ เพื่อ(ก)ส่งผลงาน (ข)ติดตามความก้าวหน้า (ค)
             ตรวจสอบวิธีใช้กระบวนการ 
          B3.วิธีใช้งานกระบวนการของครูแต่ละคนไม่ต้องรอกัน ท่านใดทำก่อนทำเร็ว เสร็จก่อนส่งชิ้นงาน
           ก่อนได้ (แต่ไม่ควรหลังกำหนดในแผนปฏิบัติการ A3)
           B4.ขอเสนอให้ครูในโครงการโรงเรียนต้นแบบในโรงเรียนตนเองหรือโรงเรียนต้นแบบอื่นมาช่วย
           ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของวิธีปฏิบัติงานของท่านได้จะดี โดยผ่านเครือข่าย online 
             ที่ http://www.gotoknow.org/planet/bestschool 

930-1130 น. C:ประชุมชี้แจงคู่มือกระบวนการ(กลุ่มละ 30 นาที)

            C1. 930-1000 น. เล่ม6(คู่มือกระบวนการที่6 การจัดการคุณลักษณะ)  โดย รศ.มาลีและคณะ
           C2. 1000-1030 น. เล่ม7(คู่มือกระบวนการที่7 การจัดการนวัตกรรม)  โดย อจ.วัชระและคณะ
           C3. 1030-1100 น. เล่ม8(คู่มือกระบวนการที่8 การจัดการโครงการพัฒนา) โดย อจ.นวรัตน์และคณะ
           C4.1100-1130 น. เล่ม9-(คู่มือกระบวนการที่9 การจัดการงานวิจัย) โดย อจ.สำราญและคณะ

1130-1200 น. D:ชี้แจงกิจกรรมต่อเนื่อง

     D1. เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2555
               -ครูปฏิบัติการตามกระบวนการที่6-7
     D2. เดือนพฤษภาคม 2555
               -จัดประชุมปฏิบัติการครั้งที่4 -เสาร์19พฤษภาคม2555
               -ครูส่งรายงานprocess6 
               -ครูปฏิบัติprocess 7-8-9.
            D3. เดือนมิถุนายน 2555
               -จัดประชุมปฏิบัติการครั้งที่5 -เสาร์16มิถุนายน2555
               -ครูส่งรายงานprocess7 
               -ครูปฏิบัติprocess 8-9.
             D4. เดือนกรกฎาคม 2555
               -จัดประชุมปฏิบัติการครั้งที่6 -เสาร์21กรกฎาคม2555
               -ครูส่งรายงานprocess8 
               -ครูปฏิบัติprocess 9.
             D5. เดือนสิงหาคม 2555
               -จัดประชุมปฏิบัติการครั้งที่7 -เสาร์18สิงหาคม2555
               -ครูส่งรายงานprocess9 
               -ตรวจสอบ/ปรับปรุงกระบวนการ.
             D6. เดือนกันยายน 2555
                -จัดประชุมปฏิบัติการครั้งที่7 -เสาร์29กันยายน2555 
                -ครูนำเสนอผลงาน  
              -คัดเลือกผลงาน/มอบรางวัล 

โปรดทราบ !!!!!!!

เนื่องจากห้องประชุมเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามติดใช้ในงานราชการของเขตพื้นที่ จึงประกาศขอเลื่อนวันประชุมออกไป กำหนดใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ขออภัยในความไม่สะดวก

คณะนักวิจัย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี