JJ2012V4_6 พื้นฐานสร้างผู้นำสู่โรงพยาบาลคุณภาพ


Hacc ร่วมสร้างผู้นำคุณภาพโรงพยาบาล

 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ HACC โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้การนำของ

รศ.นพ.อภิชาติ สร้างหลักสูตร HA001V2012 เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และ พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ รุ่นที่ ๑

 คุณภาพ คือ อะไร เป็นกิจกรรมที่เราใช้ดำเนินเรื่องราว เบื้องต้นของการพัฒนาคุณภาพ

 คุณภาพ คือ การทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และ ทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยเน้นผู้รับบริการ หรือ ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

 นำภาพ บรรยากาศ และ เอกสารประกอบการเรียนรู้มาฝาก (เอกสาร๑ , เอกสาร๒)

DAR = During Action Review ทบทวนหลังการเรียนรู้วันแรก ว่า วันนี้ได้เรียนรู้อะไร/จะไปทำอะไรต่อ

 -ได้เรียนรู้ปัญหาจากโรงพยาบาลอื่น ที่ไม่เคยมีในโรงพยาบาลของเรา ได้เรียนรู้ปัญหาจากสหสาขาวิชาชีพ เพื่อไปใช้ในโรงพยาบาลของเรา อาจจะเป็นการเอาไปเฝ้าระวังไม่ให้เกิดกับโรงพยาบาลเรา

 -ได้เรียนรู้ระบบงานHAนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาระบบงานคุณภาพของหน่วยงานและโรงพยาบาลต่อไป ได้เรียนรู้ถึงปัญหาของแต่ละโรงพยาบาลหน่วยงานอื่นๆและนำปัญหาสำคัญมาแก้ไข แนะแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน

 -ได้รู้จักตัวเอง (ปัญหา) เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งในการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและปรับปรุงไปด้วยกันเพื่อให้เกิดประโยนช์ต่อผู้ที่มาบริการ

 -ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะนำไปปรับใช้กับหน่วยงานตนเอง ทั้งการพัฒนาระบบงาน

 -เรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการ แนวทางปฎิบัติงานจากประสบการณ์จริงและจะนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหน่วยงานตนเอง

 -ได้แนวคิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ เช่นการมองปัญหาหรืออุบัติการณ์ในหน่วยงานตนเอง และการคิดหาสาเหตุกับแนวทางการแก้ไข เพื่อที่จะไปนำปฎิบัติให้เกิดผลลัพท์ที่ดีและทำให้ได้แนวคิดหรือข้อคิดที่จะไปทบทวนกิจกรรมการทำงานของหน่วยงาน

 -ได้เรียนหลักของHAซึ่งจะเน้นการทบทวนกิจกรรมเป็นหลักและจะไปทำเรื่องของIncidentต่างๆในกลุ่มงานเผื่อที่จะพัฒนางานให้ได้คุณภาพ

 -ได้เรียนรู้ขั้นตอนของHAและจะนำไปใช้ในหน่วยงาน

 -ได้เรียนรู้ว่าทุกหน่วยงานที่สังกัดในหน่วยงารที่ตัวเองสังกัดอยู่นั้นสามารถนำปัญหาของงงานตัวเองมาปรับปรุงและหาแนวทางในการแก้ไขและสามารถนำไปสู่การผ่านมาตรฐานHAได้

JJ2012

หมายเลขบันทึก: 484313เขียนเมื่อ 5 เมษายน 2012 10:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2013 09:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

กำลังมองหาเอกสารประกอบการเรียนรู้ ว่าไปแอบอยู่ตรงไหนกันน๊อ

เอกสารประกอบ  2 version เรียบร้อยแล้วครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี