การตรวจวิธีตรวจ (กรณีรองผู้กำกับตรวจ)                        รองผู้กำกับไปยืนหน้านายหมู่ที่จะทำการตรวจห่างจากนายหมู่ประมาณ ๓ ก้าว นายหมู่สั่ง  หมู่......(บอกชื่อหมู่)........ตรง                        กรณีไม่มีอาวุธ นายหมู่ทำวันทยหัตถ์ นายหมู่มีอาวุธคนเดียวก็ให้ทำวันทยาวุธ (ทำเฉพาะนายหมู่คนเดียว) แล้วลดมือลง                        กรณีมีอาวุธครบทุกนาย นายหมู่สั่ง  หมู่.....(บอกชื่อหมู่).......ตรง  วันทยา-วุธ  แล้วทำเรียบอาวุธเฉพาะนายหมู่                        รองผู้กำกับทำวันทยหัตถ์ตอบจนกว่านายหมู่จะรายงานเสร็จจึงลดมือลง พร้อมกับนายหมู่ลดมือลงหรือเรียบอาวุธ แล้วแต่กรณี นายหมู่ก้าวออกมาข้างหน้า ๑ ก้าว ทำวันทยหัตถ์หรือวันทยาวุธแล้วแต่กรณี แล้วรายงานว่า  หมู่...(บอกชื่อหมู่).....พร้อมที่จะได้รับการตรวจแล้วครับ  ลดมือลงหรือเรียบอาวุธแล้วถอยหลังกลับที่เดิม  ถ้าไม่มีอาวุธก็อยู่ในท่าตรงในแถว ถ้ามีอาวุธให้ทำวันทยาวุธ แล้วสั่ง  เรียบ-อาวุธ  ลูกเสือทุกนายอยู่ในท่าตรง                        รองผู้กำกับตรวจสุขภาพนายหมู่ก่อน (ถ้าตรวจเครื่องแต่งกาย รองผู้กำกับสั่ง  นายหมู่ กลับหลัง-หัน  เมื่อตรวจด้านหลังของนายหมู่เรียบร้อยแล้ว สั่งนายหมู่กลับหลังหันอีกครั้งหนึ่ง) แล้วจึงตรวจลูกหมู่ต่อไปขณะตรวจลูกหมู่ให้นายหมู่ตามไปด้วย โดยการสไลด์ข้างตามรองผู้กำกับ เพื่อทราบข้อบกพร่องของลูกหมู่ (ถ้าตรวจเครื่องแต่งกายจะอ้อมไปด้านหลังของแถวที่ตรวจด้วย) เมื่อตรวจสุขภาพครบทุกคนแล้วนายหมู่กลับที่เดิมโดยไม่ต้องอ้อมไปด้านหลังของหมู่หรือด้านหน้าของหมู่ได้เลย แต่ถ้าอ้อมไปด้านหลังจะดูสวยงามกว่า รองผู้กำกับมายืนที่หน้านายหมู่เหมือนเดิม                        กรณีไม่มีอาวุธ นายหมู่ทำวันทยหัตถ์ ถ้านายหมู่มีอาวุธคนเดียวก็ทำวันทยาวุธ แล้วกล่าวว่า  ขอบคุณครับ  ลดมือลงหรือเรียบอาวุธแล้วแต่กรณี แล้วสั่ง  ตามระเบียบ-พัก                        กรณีมีอาวุธครบทุกนาย นายหมู่สั่ง  วันทยา-วุธ  แล้วกล่าวว่า  ขอบคุณครับ  สั่ง  เรียบ-อาวุธ   ตามระเบียบ-พัก                        รองผู้กำกับทำวันทยหัตถ์ตอบและลดมือลงเมื่อนายหมู่รายงานเสร็จ แล้วกลับหลังหันทำวันทยหัตถ์ รายงานผลการตรวจให้ผู้กำกับทราบ คนไหนตรวจเสร็จก่อนก็ให้รายงานก่อน ไม่ต้องรอกัน โดยรายงานว่า  ตามที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจ......(ตามที่ผู้กำกับสั่ง เช่น ฟัน เล็บ เครื่องแต่งกาย)......หมู่......(บอกชื่อหมู่)......ปรากฏว่า.........ลดมือลงแล้วกลับที่เดิม (จะอ้อมไปด้านหลังของหมู่หรือด้านหน้าของหมู่ก็ได้ แต่ถ้าอ้อมไปด้านหลังจะดูสวยงามกว่า) วิธีตรวจ (กรณีนายหมู่ตรวจ)                        ถ้านายหมู่ตรวจ เมื่อได้ยินคำสั่งผู้กำกับสั่งว่า  นายหมู่ตรวจ  นายหมู่ทำวันทยหัตถ์หรือวันทยาวุธแล้วแต่กรณี แล้วก้าวออกมาหน้าแถวของตนและทำหน้าที่เสมือนรองผู้กำกับ รองนายหมู่วิ่งอ้อมด้านหลังหมู่ของตนไปยืนแทนที่นายหมู่ และทำหน้าที่เสมือนนายหมู่ วิธีตรวจก็เช่นเดียวกันกับรองผู้กำกับตรวจ เมื่อตรวจเสร็จแล้วให้ยืนรออยู่ก่อน จนกว่าทุกหมู่จะตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงวิ่งไปเข้าแถวหน้ากระดานหน้าผู้กำกับ (นายหมู่บริการอยู่หัวแถว) ห่างประมาณ ๓ ก้าว ผู้กำกับอยู่กลางแถว เมื่อรายงานผลการตรวจ นายหมู่บริการสั่ง  นายหมู่-ตรง    วันทยา-วุธ   เรียบ-อาวุธ                        ผู้กำกับจะตรวจสุขภาพของนายหมู่ กรณีผู้กำกับสั่งตรวจสุขภาพ ถ้าตรวจเครื่องแต่งกาย ผู้กำกับจะสั่ง  นายหมู่กลับหลังหัน  ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายด้านหลัง เมื่อตรวจเสร็จสั่ง  กลับหลังหัน                        การรายงานให้รายงานทีละคนจากหัวแถวก่อน ดังนี้ คนไหนจะรายงาน ทำวันทยหัตถ์หรือวันทยาวุธ ลดมือลงหรือเรียบอาวุธ ก้าวไปข้างหน้า ๑ ก้าว ทำวันทยหัตถ์หรือวันทยาวุธแล้วรายงานผลการตรวจ รายงานเสร็จลดมือลงหรือเรียบอาวุธ ถอยกลับเข้าที่เดิมจนครบทุกคน                        ผู้กำกับจะสั่งนายหมู่เข้าที่ เมื่อนายหมู่วิ่งมาถึงให้รองนายหมู่วิ่งอ้อมด้านหลังกลับเข้าที่ตามเดิม ผู้กำกับจะพูดอะไรอีกเล็กน้อยก็ได้ แล้วสั่ง  กอง-แยก  ให้ลูกเสือทำขวาหันแล้วแยกย้ายกันไป