ครูลักษณ์ กศน.ตำบลเกาะเรียน
นางสาว เสาวลักษณ์ ครูลักษณ์ กศน.ตำบลเกาะเรียน ปั้นดี

งานบุษราคัมมณีศรีราชภัฎ


งานบุษราคัมมณีศรีราชภัฎ

         วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้ร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี โดยมีบุคคลที่ได้รับรางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฎ" ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๕ ดังนี้

     ๑.ม.ล.พันธ์สวัสดิ์  ศุขสวัสดิ์     สาขาศิลปกรรม (การช่างฝีมือ)

     ๒.นางรำพึง         ชลพลัง       สาขาศิลปกรรม (การละคร)

     ๓.ผศ.เรี่ยม          ศรีทองเพชร สาขาภาษาและวัฒนธรรม

     ๔.ผศ.จินดา         น้ยผ่องศรี    สาขาคหกรรมศาสตร์และโภชนาการ

                                              (งานผ้าและวัสดุต่าง ๆ) 

     ๕.นางจันทนา       ภู่เจริญ       สาขาคหกรรมศาสตร์และโภชนาการ

                                              (ศิลปะประดิษฐ์)

     ๖.นายธาราวุฒิ     จุลวงศ์         สาขาคหกรรมศาสตร์และโภชนาการ

                                              (ศิลปะประดิษฐ์)

     ๗.ผศ.ศรีเวียง     ไตชิลาสุนทร  สาขาส่งเสรืมศิลปวัฒนธรรม(คีตศิลป์)

     ๘.นางอนงค์นาฎ  รัตน์ศิริจันทร์  สาขาส่งเสรืมศิลปวัฒนธรรม              

                                               (นาฎศิลป์)   

     ๙.นายณรงค์        คุ้มมณี         สาขาส่งเสรืมศิลปวัฒนธรรม              

                                               (นาฎศิลป์)  

     ๑๐.พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญญาพโล สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ขนบธรรมเนียมประเพณี)

      ๑๑.ม.ล.พงษ์สวัสดิ์  ศุขสวัสดิ์   สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(พิธีกรรม)

      ๑๒.นายพานิช       ศรีงาม  สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย วิชาการ และมีการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนดังนี้

    -พัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต

    -เป็นผู้ริเริ่มสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(โฮมสเตย์)ในชุมชนคลองรางจรเข้

    -เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดกลุ่มพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในหลายอำเภอ

    -จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในวัดและชุมชนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา

    -เป็นผู้ริเริ่มในการส่งเสริมการอ่านแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปในหลายรูปแบบ

รางวัล และเกียรติคุณที่ได้รับ   

      -รางวัลผู้นำการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่จากกรมอนามัย พ.ศ.๒๕๔๖

      -ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจากสำนักงาน กศน. พ.ศ.๒๕๕๓

      -ห้องสมุดประชาชนจังหวัดดีเด่นจากสำนักงาน กศน.ปี ๒๕๕๓

      -รางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๔

          

          

          

          

          

 

 

หมายเลขบันทึก: 482728เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2012 14:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 พฤษภาคม 2012 09:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

แวะมาให้กำลังใจ

ผลงานท่านมากมาย  บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2555

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี