จากการศึกษาด้านภูมิศาสตร์   ประเทศไทยมีร่องรอยของการปะทุของภูเขาไฟในอดีต  แต่เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว  หมายถึงดับไปตั้งแต่ยังไม่มีมนุษย์ หรือสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้น  สถานที่พบร่องรอยของภูเขาไฟ  ได้แก่  เขาพนมสวาย  อยู่ในเขตตำบลสวาย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดใกล้เคียงคือ  ภูอังคาร  ภูกระโดง  จังหวัดบุรีรัมย์  ร่องรอยที่ค้นพบคือหินที่มีรูพรุน  หรือหินพัมมิสเป็นจำนวนมาก