เรียนกับอาจารย์ดร.วีรวรรณ  ได้รับความรู้เรื่อนการนำเสนอpowerpoint  ตั้งแต่เริ่มสร้างจนกระทั่งทำได้  รวมไปถึงการนำเอารูปภาพมาแสดงและการใส่เทคนิคการนำเสนอ

อาจารย์สอนใจเย็นทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนคนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถที่จะทำได้

แต่การสอนน่าจะเป็นไปตามลำดับของพื้นฐานความยากง่ายคือเริ่มต้นตั้งแต่พื้นว่างก่อนที่จะมาใช้ temepage  และการสร้างรูปทรงอย่างง่ายจะทำให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น