ทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น


อยากเรียนประเทศญี่ปุ่นมาอ่านตรงนี้

ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น


The Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2005 รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาให้แก่ชาวไทยไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นทุกปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2497 (ค.ศ.1954)โดยการให้ทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอันจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจดีต่อกันและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยกำหนดการรับสมัครปีพ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2547 มีรายละเอียดดังนี้

สำนักข่าวสารญี่ปุ่นแห่งสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้ดำเนินการเสนอทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น [TheJapanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship] ดังรายละเอียดต่อไปนี้ Japanese Government(Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for Thai ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี พ.ศ.2548The Japanese Goverment (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2005 มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภททุน
1.นักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Student)จำนวน ประมาณ 5 ทุน
2.นักศึกษาวิจัย(Research Student)จำนวน ประมาณ 53 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักศึกษาปริญญาตรี
1. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีและไม่เกิน 21 ปี (นับถึง 1 เมษายน 2548)
2. จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ได้รับการศึกษาไม่ต่ำกว่า 12 ปี และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ หรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 กำหนดจบการศึกษาก่อน 1 เมษายน 2548
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.80ยกเว้น
1. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 ในระดับมัธยมปลาย สำหรับผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1 หรือ 2
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับมัธยมปลาย สำหรับผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3 ขึ้นไป

นักศึกษาวิจัย
1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึง 1 เมษายน 2548)
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.50
3. ถ้าจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50ยกเว้น
1. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 ในระดับปริญญาตรี สำหรับสาขาแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สัตว์พทย์ศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ (ปริญญาตรี / โท)
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 ในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2
4. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 ในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3
5. สอบผ่าน EJU ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 260 ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำหรับผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาโท นอกจากคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ตามข้อ 2 - 4 แล้ว คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทต้องไม่ต่ำกว่า 3.50

การสอบข้อเขียน
1. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สอบ 3 วิชา : คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และประวัติศาสตร์โลก
2. สาขาวิทยาศาสตร์ สอบ 4 วิชา : คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี และเลือกสอบระหว่าง ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา
3. เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (สอบเพิ่มเติมจากข้อ 1.หรือ 2.) สำหรับผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาที่ใช้ในการสอบคือ ภาษาอังกฤษ
1. สอบแยกตามสาขาที่สมัครคือ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์
2. สอบภาษาญี่ปุ่น (สอบเพิ่มเติมจากข้อ 1.) สำหรับผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น ภาษาที่ใช้ในการสอบคือ ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาการรับทุน : เมษายน 2548 - มีนาคม 2553 (รวม 5 ปี)(7 ปี สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ฯ)
-เมษายน 2548 - มีนาคม 2550 (2 ปี) หรือตุลาคม 2548 - มีนาคม 2550 (1 ปี 6 เดือน)

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนอโศก กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2259-0234-7 หรือที่ http://embjp-th.org
หมายเลขบันทึก: 47995เขียนเมื่อ 3 กันยายน 2006 14:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 พฤษภาคม 2012 20:49 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
ณํฏฐ์สิริ สงศิลาวัต
มีทุนประเทศญี่ปุ่นให้สำหรับเด็กยากจนพี่น้องเยอะ และบิดาเสียชีวิตไหมค่ะ และถ้ามีจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างค่ะ ขอความกรุณาช่วยตอบให้ด้วยนะค่ะ

,มีทุนสำหรับคนยากจนจนแต่อยากเรียนมีไหมคับ ต้องมีคุณสมบัติไรบ้างคับ เซ็งเลยเกิดมายากจนไม่มีเงินเหมือนคนอื่นเขาอะคับ แต่อยากได้ภาษาและได้ความรุ้จังเลย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี