การคำนวณภาษี

  ติดต่อ

หลายคนอาจจะคิดว่าการคำนวณเงินเพื่อเสียภาษี ภงด.91 เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ลองมาดูตามขั้นตอนแล้วคุณจะรู้ว่าการคำนวณภาษีไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด แล้วอย่าลืมว่าคำนวณเสร็จแล้ว ก็ต้องยื่นแบบชำระภาษีภายในเดือนมกราคม - มีนาคมด้วย ถ้าเป็นไปได้ การยื่นแบบเสียภาษีให้ยื่นตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะปลายเดือนมีนาคมจะมีคนยื่นแบบฯจำนวนมาก หากคุณได้รับเงินภาษีคืน อาจจะทำให้ได้รับเงินล่าช้าขึ้นได้ ขั้นที่ 1 นำรายได้ที่ไ...ด้รับตลอดทั้งปีมาหักค่าใช้จ่าย แยกตามประเภทของรายได้ และหักค่าลดหย่อนตามรายการต่างๆ และตามรายการที่ได้ใช้จ่ายไปจริง ยอดเงินที่ได้จะเป็นเงินได้สุทธิซึ่งจะใช้ในการคำนวณการเสียภาษีแบบขั้นบันได ถ้าเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาทแรก จะได้รับการยกเว้นภาษี ขั้นที่ 2 คำนวณภาษี ตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ ตัวอย่างการคำนวณภาษีโดยทั่ว ๆ ไป นาย สนุก เป็นหนุ่มโสด ทำงานประจำ มีรายได้ปีละ 300,000 บาท จ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพปีละ 11,000 บาท เงินสมทบประกันสังคม 9,000 บาท ทำประกันชีวิตไว้โดยจ่ายเบี้ยประกันปีละ 12,000 บาท บริจาคเงิน 3,000 บาท สามารถคำนวณการเสียภาษีได้ดังนี้ รายได้ตลอดทั้งปี 300,000 บาท หักค่าใช้จ่าย (40% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 60,000) 60,000 บาท ค่าลดหย่อนส่วนตัว 30,000 บาท ค่าเบี้ยประกันชีวิต 12,000 บาท เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ไม่เกิน 10,000 บาท เงินสมทบประกันสังคม (750*12) 9,000 บาท หักเงินบริจาคตามที่จ่ายจริง 3,000 บาท เงินได้สุทธิก่อนเสียภาษี 176,000 บาท บาท ต้องเสียภาษีดังนี้ เงินได้ 150,000 บาทแรก ยกเว้นภาษี และที่เหลือ 26,000 บาท (ที่เกินจาก 150,000 บาท) อยู่ในช่วงอัตรา ภาษี 10% (ระหว่าง 150,001 บาท- 500,000 บาท) เท่ากับว่าต้องเสียภาษี 2,600 บาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 479869, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-13 22:31:25+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ภาษีเงินได้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

กำลังใกล้เข้ามาเต็มที

คงต้องหาความรู้หน่อย