เก็บมาบอก ลอกจากInternet

สรุปการบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลก สู่การปฏิบัติราชการของไทยจากนักวิชาการระดับโลก ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ วันที่ 18 ธันวาคม 2547

- ร่าง -

สรุปการบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลก
สู่การปฏิบัติราชการของไทยจากนักวิชาการระดับโลก
ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ วันที่ 18 ธันวาคม 2547

ให้ไปอ่านได้จากที่อยู่ด้านล่างนี้

http://www.opdc.go.th/NewsInfo/webnewsdetail.php?status=edit&code=00000208

บันทึกโดย : นายชุมพล  ขวัญนาค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานจังหวัดชุมพรความเห็น (0)