ตามหาชาวภูไทในต่างประเทศตอน ๒

ที่เวียดนามเรียกกลุ่มคนไทรวมๆกัน ว่า ผู้ไท ซึ่งถ้าจะแยกว่ามีกี่กลุ่มชาติพันธุ์ คงต้องศึกษากันพอสมควร
  • ที่เวียดนามแบ่งกลุ่มผู้ไท  ออกเป็น 2  กลุ่มใหญ่ๆ  คือกลุ่มไทดั๋ม และ กลุ่มไทด่อน(ไทขาว)
  • ไทดั๋ม แบ่งย่อยเป็น 3  กลุ่ม คือ  1. กลุ่มไทดั๋ม  จังหวัดเซินลา  เดียนเบียน เอียนบ๋าย  2. กลุ่มไทดั๋มจังหวัดแทงฮว่า เงอาน  เรียกตนเองว่า  (ไทแถง ไทใหญ่) 3. ไทดั๋ม อำเภอเตืองยาง จังหวัดเงอาน   ( เรียกตนเอง  ไทเมือง)
  • ไทด่อน แบ่งย่อยเป็น  3  กลุ่ม คือ 1. ไทด่อน จังหวัดเซินลา  เหลาจาว ลาวกาย  เอียนบ๋าย ฮัวบินห์  2. ไทด่อน จังหวัดฮว่าบิงห์  แทงฮว่า เงอาน  เรียกตนเองว่า  ไทญ้อ (เหมือนไทญ้อ ที่ท่าอุเทนหรือเปล่า)  ไทเมือง  หางโต๋ง  มักอยู่รวมกับไทดั๋ม  3. ไทด่อน แถบตะวันตกของเงอาน  เรียกตนเองว่าไทคัง
  • ที่เวียดนามจะมีชาวผู้ไท(ภูไท)แบบภูไทอีสานอยู่หรือไม่ 
  • เป็นที่แน่ใจเช่นที่อาจารย์สุเทพ กล่าวว่า  ไทดำเมืองเดียนเบียนฟู  คล้ายกับไททรงดำบ้านเรา ไททรงดำเองก็เห็นด้วยว่าคล้าย  จึงน่าจะตัดสินได้นะครับว่า ไทดำกับภูไทอีสาน +ลาว เราห่างกันมาก บางทีอาจจะไม่ใกล้กันด้วยซ้ำ
  • ลักษณะสาวไทดำ  สังเกตเห็นว่า หางตาเบียง(เบี่ยง) ที่อู่ทอง หน้าตาคล้ายกับไทดำเมืองเพชร  ในขณะที่สาวภูไทที่อีสาน   หางตาไม่เบี่ยง  หน้าตาชาวภูไทออกไปทางซื่อ  ซื่อสัตย์ครับ 
  • เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจง่ายๆ  ในการแยกกลุ่ม  ผมขอใช้คำว่า  ภูไท  แทน ชาวภูไทในภาคอีสาน และที่ลาว  เนื่องจากกลุ่มนี้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมากและเหมือนกัน   ผู้ไท  แทนกลุ่มคนไททั้งหมดในเวียดนามและที่จีน   ไทดำ ไททรงดำ โซ่ง  แทนไทดำแถบภาคกลาง เลย  พิจิตร

 ที่มา: อาจารย์ยุทธศักดิ์  ฮมแสนและคณะ หนังสือ ผู้ไทเวียดนาม  พิมพ์ 2551, 120 หน้า

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตามหาชาวภูไทความเห็น (0)