ตอนนี้ Beeman ได้สอนเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง การเดินทางไปเก็บน้ำหวาน ก็ทำให้ทราบว่า ต้นทุนที่เราใช้ในการเลี้ยงผึ้งก็มีต้นทุนที่สูง เหมือนกันนะ ยิ่งถ้ามาดูเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ตกต่ำที่ราคาของน้ำตาลที่เราต้องนำมาเป็นต้นทุนในการผลิตหรือเพื่อให้ได้น้ำหวานมา ก็คิดว่าอาชีพเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพที่เสี่ยงเหมือนกันนะ แต่ก็ทำให้เราเดินทางไปเที่ยว แล้วก็เกิดความคิดว่าถ้าทำอาชีพเสริมไปพร้อมกัน คือ การเป็นคนขายผลไม้ เพราะเวลาที่เราจะไปเก็บน้ำหวานเราก็ต้องเดินทางไปสวนที่ปลูกผลไม้ เช่น ลำไย เราก็รับมาขายเลย จะได้คุ้มค่าน้ำมันที่เราก็ต้องเสีย