สื่อการเรียนการสอน

การนำสื่อไปใช้

การผลิตสื่อการเรียนการสอน

       ในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนนั้น ครูควรมีสื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน และควรมีการนำสื่อต่างๆมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล

      ทางโรงเรียนโสมาภาพัฒนาได้มีการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก โดยครูระดับปฐมวัยทุกคนต้องจัดทำสื่อขึ้นมาสำหรับเด็กนักเรียนคนละหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งเดือน โดยในแต่ละเดือนครูจะผลิตสื่ออะไรนั้นจะมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปว่าขณะนั้นนักเรียนยังขาดสื่ออะไรบ้าง

       สื่อที่ครูระดับปฐมวัยของโรงเรียนโสมาภาพัฒนาได้ผลิตขึ้นมานั้นในปีการศึกษาปี 2554 ได้มีจุดประสงค์หลักคือ ทุกหน่วยการเรียนรู้ควรมีสื่อทุกชนิดซึ่งมีดังนี้

       1. บัตรภาพ บัตรคำไทย-อังกฤษ

       2. สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งครูเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเอง โดยในสื่อมัลติมีเดียนี้ประกอบไปด้วย สื่อสำหรับประกอบการเรียนรู้ในหน่วยนั้นๆ,นิทาน,เพลง,ใบงาน และแผนการจัดประสบการณ์ทั้ง 6 กิจกรรม

       3. เกมการศึกษา ซึ่งครูเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเอง มีทั้งเกมตัดต่อ,เกมจัดคู่ภาพกับคำ,เกมโดมิโน,เกมเรียงลำดับก่อนหลังและอีกมากมายหลายเกมเพื่อนำมาพัฒนาเชาว์ปัญญาของนักเรียน

       4. นิทาน Big book นิทานนี้ครูก็ได้จัดทำขึ้นโดยเนื้อหานิทานต้องสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีคุณธรรมสอดแทรก

       5. Pop up ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมการทำสื่อ Pop up ให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่

ในการเรียนทุกสัปดาห์ทางโรงเรียนจะมีการลงบันทึกยืมคืนสื่อ เพื่อตรวจสอบการใช้สื่อ ครูมีการนำสื่อมาสอนนักเรียนและบูรณาการสอนจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการผลิตสื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#การผลิตสื่อ

หมายเลขบันทึก: 477487, เขียน: 04 Feb 2012 @ 01:41 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:27 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)