GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม

การศึกษา กลไกขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

กฎบัติอาเซียนได้กำหนดเป้าหมายสำคัญของอาเซียนได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดด้านการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิตและความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการเสริมสร้างศักยภาพประชาชนอาเซียนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผน ๕ ปี ด้านการศึกษา(๒๕๕๔-๒๕๕๘) เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการศึกษาของอาเซียนเพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างด้านการศึกษาของอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสามและกลุ่มประเทศการประชุมสุดยอดเอเซียตะวันออกด้านการศึกษา(EAS)ตลอดจนประเทศเจรจาของอาเซียนซึ่งองค์การซีมีโอและเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน มีภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุดมศึกษาในอาเซียนและคู่เจรจา

ความร่วมมือในกรอบการประชุมสุดยอดตะวันออกด้านการศึกษา(East Asia Summit)มีต่อ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ประชาคมอาเซียน
หมายเลขบันทึก: 477028
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (0)