OPPP012 - ว่าด้วยเรื่อง ICD9

วันนี้มีคนส่ง Link Webboard ของ MOPH BOARD มาให้อ่านครับ
 (จาก Webboard op.nhso.go.th/op)
วันนี้มีคนส่ง Link Webboard ของ MOPH BOARD มาให้อ่านครับ ซึ่งมีการอ้างถึง สปสช. แต่บังเอิญผมตอบใน Webboard ดังกล่าวไม่ได้ จึงขอยกมาตอบตรงนี้นะครับ
--------- Copy From http://webboard.moph.go.th/board/viewtopic.php?f=5&t=1891
รหัส ICD9 ของ สนย. กับ สปสช เหตุไฉนไยไม่เหมือนกัน โดย recca ? 2010-06-22 18:15
รหัส ICD9 ของ สนย. กับ สปสช เหตุไฉนไยไม่เหมือนกัน ตกลงให้ใช รหัส หัตถการของ สนย มีรหัส 7 หลัก ถูกตามโครงสร้างของ 18 แฟ้ม แต่ของสปสช มีเกือบทุกหลัก ตกลงให้เชื่อ ของ สนย หรือ สปสช นี่ของ สปสช http://op.nhso.go.th/op/download/DownloadAction.do ของ สนย. http://203.157.10.11/mainweb/ ลองเปรียบเทียบดูนะครับ
----------------------------------------------------------------
ซึ่งขออธิบายดังนี้ครับ 1 รหัสหัตถการหรือ PROCEDURES ที่ใช้กันอยู่ในประเทสไทยปัจจุบัน มี 2 มาตรฐานครับ คือ - ICD 9 CM ซึ่งเป็นรหัส 3-4 หลัก โดยมาตรฐานแล้วรหัส 3 หลัก จะเป็นกลุ่มของรหัสนั้นๆ ซึ่งข้อกำหนดโดยทั่วไปจะไม่ให้ใช้ ต้องใช้รหัสย่อย 4 หลัก (ใน OP/PP Individual ปี 55 จะมีการตรวจตามหลักเกณฑ์นี้ คือ รหัสที่เป็น 3 หลักจะใช้ไม่ได้ (VALID = F) เพราะไม่ได้บอกรายละเอียดอะไร) ส่วนที่กำหนดไว้ 7 หลัก จะหมายถึงการเติม Extension Code คือ เครื่องหมาย + ตามด้วย ข้างและครั้ง เช่น +11 จะหมายถึง ทำหัถตการนั้น 1 ข้างและเป็นการทำครั้งที่ 1 เป็นต้น ทั้งนี้หากไม่ใส่ Extension Code ก็จะถือว่าเป็นการทำครั้งที่ 1 ดังนั้นเราอาจพบการบันทึกเป็นทั้ง 4 หลัก และ 7 หลัก สำหรับ ICD 9 CM ส่วนใหญ่จะใช้ใน รพ. เพราะกรณีผู้ป่วยในการคิด DRG จะใช้ได้เฉพาะ ICD 9 CM เท่านั้น - ICD 10 TM เป็นรหัส 7 หลัก ซึ่งทางกระทรวงฯ กำหนดให้ใช้ใน รพ.สต. หรือ PCU
ทั้งสองมาตรฐานมีความแตกต่างกัน สำหรับในส่วนของ สปสช. ที่ผู้ถามอ้างถึงนั้น จะมีการรวมทั้ง 2 มาตรฐานในตารางเดียวกัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ เนื่องจากข้อมูลที่เข้ามาที่ สปสช. มีทั้ง รพ. และ รพ.สต. ซึ่งหากให้รหัสใดรหัสหนึ่งตามมาตรฐานทั้ง 2 ระบบก็ตรวจสอบผ่านครับ นอกจากนี้ในส่วนของ สนย. ที่ผู้อ่านถามถึงนั้นเป็นเรื่องของ ICD 10 TM ครับ ดังนั้นจึงไม่มีอะไรต่างกันครับ
ขอบคุณสำหรับคำถามครับ เพราะคิดว่ายังมีอีกหลายท่านยังไม่เข้าใจ ผมเลยถือโอกาสตอบในนี้ และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายท่านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน OP/PP Data By Kidkomความเห็น (0)