ในทุกๆวันนี้มีสิ่งอะไรต่างที่คุณยังไม่เจอและในชีวิตมีอีกหลายคนหลายคำพูด

แต่ในบางคำพูดคุณอาจไม่พอใจกับมันเสียเลยใช่เค้าพูดไม่ดีต่อชั้นชั้นไม่พอใจ

แต่ในโลกนี้มีสิ่งดีๆที่คุณไม่รับรู้ถึงมันอยู่เสมอเป็นเพราะคุณไม่เคยเปิดโอกาสให้ต
ัวเอง

รับรู้ในสิ่งดีๆนั่นเองคุณลองเปิดตัวเองรับสิ่งดีๆเข้ามาลองคิดเสียว่าในโลกดียังต้อ
งมี

สิ่งดีอยู่บ้าง มองโลกในแง่ดีเสียบ้างแค่นี้คุณก้อจะดำเนินชีวิตไปในสังคมได้ค่ะ